Инфо блок

22-11-2022 - На УКИМ
МААА И УНИВЕРЗИТЕТОТ ПОТПИШАА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА
18-11-2022 - Денови на COBISS
МОЖНОСТИ ЗА ФАКУЛТЕТСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ НА УКИМ
18-11-2022 - Отворен ден на УКИМ
УКИМ ПОВТОРНО ГО ОРГАНИЗИРА НАСТАНОТ „ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ“
17-11-2022 - Доделена наградата „13 Ноември“
НАГРАДАТА ЈА ДОБИЈА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТНИЦИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
10-11-2022 - На УКИМ
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА НАУКАТА ЗА МИР И РАЗВОЈ
31-10-2022 - Можности за соработка со издавачката куќа Elsevier
НА УКИМ ОТПОЧНАТА СОРАБОТКА СО Elsevier, ПРЕКУ Science Direct И Scopus
29-10-2022 - Ново рангирање на научно-истражувачкиот кадар на УКИМ
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИОТ КАДАР НА УКИМ МЕЃУ 2% НАЈЦИТИРАНИТЕ НАУЧНИЦИ ВО СВЕТОТ ЗА 2021 ГОДИНА И ЗА ЦЕЛА КАРИЕРА ЗАКЛУЧНО СО 2021
28-09-2022 - Научноистражувачки проекти на УКИМ
ИНТЕРЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА
23-09-2022 - Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ ја потпишa новата Магна Карта на универзитетите - Magna Charta
РЕКТОРОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ ВО ТЕРМИНОТ ОД 15 И 16 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА, УЧЕСТВУВАШЕ НА ЈУБИЛЕЈНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА БОЛОЊСКАТА ОБСЕРВАТОРИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО БОЛОЊА
22-09-2022 - Интеруниверзитетска конференција на Република Северна Македонија
ПРОФ. Д-Р АБДУЛМЕНАФ БЕЏЕТИ, ИЗБРАН ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИКРСМ
21-09-2022 - ИНТЕРЕН КОНКУРС
За избор на најдобри научници и уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за 2021 година
21-09-2022 - Пријавувањето за втор и трет циклус студии е во тек
Пријавувањето за запишување на втор и на трет циклус студии е во тек
18-08-2022 - Јубилејна 55. Летна школа на МСМЈЛК при УКИМ
УЧЕСТВО НА ШЕЕСЕТ СТРАНСКИ МАКЕДОНИСТИ И СЛАВИСТИ ОД СЕДУМНАЕСЕТ ДРЖАВИ
08-08-2022 - Отворен ден на УКИМ
ФАКУЛТЕТИТЕ ГИ ОТВОРААТ ВРАТИТЕ ЗА ИДНИТЕ СТУДЕНТИ
01-07-2022 - Покана за презентација
ПРОЕКТ F1INSCHOOLS - LONDON, ЈУЛИ '22
14-06-2022 - Успешен прв „Ден за кариерен развој“ на платото на УКИМ
ПОВЕЌЕ ОД 1000 СТУДЕНТИ ГО ПОСЕТИЈА ПРВИОТ „ДЕН ЗА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ“ НА ПЛАТОТО НА УКИМ
13-06-2022 - Објавен првиот академски труд
СО АФИЛИЈАЦИЈА НА ЦЕНТАРОТ ЗА НАПРЕДНИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИСТРАЖУВАЊА НА УКИМ
03-06-2022 - На платото на УКИМ
ДЕН ЗА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ
03-06-2022 - Интернационален стартап натпревар 2022
PROMETHEUS
   

 

Нов Закон за високо образование

Во службен весник бр. 82 од 8.5.2018г. објавен е новиот Закон за високо образование.

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје