Инфо блок

08-08-2022 - Отворен ден на УКИМ
ФАКУЛТЕТИТЕ ГИ ОТВОРААТ ВРАТИТЕ ЗА ИДНИТЕ СТУДЕНТИ
01-07-2022 - Покана за презентација
ПРОЕКТ F1INSCHOOLS - LONDON, ЈУЛИ '22
14-06-2022 - Успешен прв „Ден за кариерен развој“ на платото на УКИМ
ПОВЕЌЕ ОД 1000 СТУДЕНТИ ГО ПОСЕТИЈА ПРВИОТ „ДЕН ЗА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ“ НА ПЛАТОТО НА УКИМ
13-06-2022 - Објавен првиот академски труд
СО АФИЛИЈАЦИЈА НА ЦЕНТАРОТ ЗА НАПРЕДНИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИСТРАЖУВАЊА НА УКИМ
03-06-2022 - На платото на УКИМ
ДЕН ЗА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ
03-06-2022 - Интернационален стартап натпревар 2022
PROMETHEUS
27-05-2022 - Во организација на Факултетот за музичка уметност
КОНЦЕРТНА СЕРИЈА „MUSICA VIVA НА ОТВОРЕНО“ – 27, 28 И 29 МАЈ 2022 ГОДИНА
23-05-2022 - Обраќање на ректорот на УКИМ проф. д-р Никола Јанкуловски
ПО ПОВОД „24 МАЈ“ - ДЕНОТ НА СВЕТИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЈ – ПАТРОНИОТ ДЕН НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
20-05-2022 - Со положување свежо цвеќе пред споменикот на светите Кирил и Методиј
ОДБЕЛЕЖАНИ 73-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО И ПАТРОНИОТ ДЕН НА УКИМ
20-05-2022 - По повод 75 години Институт за педагогија при Филозофскиот факултет
ОДРЖАНА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНИЦИЈА ВО ОХРИД
20-05-2022 - Економскиот институт во Скопје
ОДБЕЛЕЖУВА 70 ГОДИШНИНА ОД ОСНОВАЊЕТО
19-05-2022 - Во Ректоратот на УКИМ
ВРАЧЕНИ НАГРАДИТЕ НА НАЈДОБРО ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА И НА СТУДЕНТИТЕ - ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА „26 ЈУЛИ“ ОД ФОНДАЦИЈАТА „ФРАНК МАНИНГ“
13-05-2022 - Програма
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА ПАТРОНИОТ ДЕН НА УКИМ
12-05-2022 - На Економскиот институт во Скопје
СВЕЧЕНО ЌЕ СЕ ОДБЕЛЕЖИ 70-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО
09-05-2022 - На техничкиот кампус на УКИМ
ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА GREDIT 2022
21-04-2022 - Macedonian Veterinary Review
КЛАСИФИЦИРАН ВО ESCI НА WoS
21-04-2022 - Од активностите на Бизнис акцелераторот
14-04-2022 - На УКИМ
ПРОМОЦИЈА НА ДОКТОРИ НА НАУКИ - 14.4.2022
12-04-2022 - На УКИМ
НАУКАТА ГО ПОВРЗУВА СВЕТОТ! ПОВРЗИ СЕ СО УКИМ!
07-04-2022 - Зборуваме отворено за наука
„НАУКАТА ГО ПОВРЗУВА СВЕТОТ! ПОВРЗИ СЕ СО УКИМ!“
05-04-2022 - На УКИМ
ПРОМОЦИЈА НА ДОКТОРИ НА НАУКА
24-03-2022 - На МТВ
ЕМИСИИ ЗА „ОТВОРЕНА НАУКА“
18-03-2022 - На УКИМ
ПРОМОЦИЈА НА ДОКТОРИ НА НАУКИ - 18.3.2022
11-03-2022 - На УКИМ
ПРОМОЦИЈА НА ДОКТОРИ НА НАУКИ - 10.3.2022
22-02-2022 - На УКИМ
ПРОМОЦИЈА НА ДОКТОРИ НА НАУКИ - 22.2.2022
22-02-2022 - Онлајн-дискусија на тема:
РАНГИРАЊЕ - КАКО ОД ИНДИВИДУАЛНИ КРИТЕРИУМИ ДО ОБЈЕКТИВНА ОЦЕНКА
15-02-2022 - На УКИМ
ПРОМОЦИЈА НА ДОКТОРИ НА НАУКИ -15.02.2022
   

 

Нов Закон за високо образование

Во службен весник бр. 82 од 8.5.2018г. објавен е новиот Закон за високо образование.

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје