Инфо блок

23-03-2023 - На УКИМ
СРЕДБА СО КООРДИНАТОРОТ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН ВО ВЛАДАТА НА ШТАЕРСКА, РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА
22-03-2023 - ОКТА објавува конкурс
ПРИЈАВИ СЕ НА НАГРАДЕН КОНКУРС!
17-03-2023 - За универзитетските рангирања
15-03-2023 - Акцелераторот УКИМ
СО ИНВЕСТИЦИИ ВО 10 СТАРТАП КОМПАНИИ ЈА ЗАЈАКНУВА СВОЈАТА УЛОГА КАКО ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ИНОВАЦИИ
24-02-2023 - CoARA
16-02-2023 - На УКИМ
РАБОТНА СРЕДБА СО КИНЕСКИОТ АМБАСАДОР Н.Е. ЏАНГ ЅУО
02-02-2023 - УКИМ ПОТПИША МЕМОРАНДУМ
ЗА СОРАБОТКА СО УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“
01-02-2023 - РЕКТОРОТ ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ
СТАНА ВИТЕЗ ОД НАЦИОНАЛНИОТ РЕД ЗА ЗАСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА
23-01-2023 - РАНГИРАЊЕ НА УКИМ
На SCIMAGO Institutions Rankings за 2022 година
23-01-2023 - РАНГИРАЊЕ НА УКИМ на SCIMAGO Institutions Rankings за 2022 година
SCIMAGO Institutions Rankings сервисот за рангирање на високообразовни и истражувачки институции во светот
10-01-2023 - Со заложби на УКИМ
ЗАСИЛЕНО ПРИСУСТВОТО НА МАКЕДОНИСТИКАТА НА УНИВЕРЗИТЕТСКИТЕ ЦЕНТРИ ВО СВЕТОТ, ЗА ПРВПАТ ПО БЛИЗУ 15 ГОДИНИ СЕ ОТВОРААТ НОВИ ЛЕКТОРАТИ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
30-12-2022 - 75 години Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
ОДБЕЛЕЖАН ЈУБИЛЕЈОТ НА ФАКУЛТЕТОТ
30-12-2022 - 75 години Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје
СВЕЧЕНО ЧЕСТВУВАЊЕ НА ЈУБИЛЕЈОТ
30-12-2022 - Соопштение
ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР
30-12-2022 - „Трите света“
ПРИСТАПНО ПРЕДАВАЊЕ НА НОВОИЗБРАНИОТ ЧЛЕН ВО РАБОТНИОТ СОСТАВ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ, ПРОФ. Д-Р ВАЛЕНТИН МИРЧЕСКИ
20-12-2022 - Во организација на Центарот за кариера на УКИМ
ОДРЖАН ЗАВРШНИОТ НАСТАН НА ПРОЕКТОТ „ОБЕЗНОСТ“
16-12-2022 - На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 22 ДОКТОРИ НА НАУКИ
13-12-2022 - На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 21 ДОКТОРИ НА НАУКИ
12-12-2022 - На УКИМ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО АМБАСАДАТА НА ФРАНЦИЈА ВО РСМ
12-12-2022 - Се отвори ФабЛаб СКОПЈЕ на Машински Факултет
МЕСТО КАДЕ ВАШИТЕ ИДЕИ ДОБИВААТ ФОРМА!
05-12-2022 - Потпишан нов договор за соработка со Универзитетот во Загреб
22-11-2022 - На УКИМ
МААА И УНИВЕРЗИТЕТОТ ПОТПИШАА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА
18-11-2022 - Денови на COBISS
МОЖНОСТИ ЗА ФАКУЛТЕТСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ НА УКИМ
18-11-2022 - Отворен ден на УКИМ
УКИМ ПОВТОРНО ГО ОРГАНИЗИРА НАСТАНОТ „ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ“
17-11-2022 - Доделена наградата „13 Ноември“
НАГРАДАТА ЈА ДОБИЈА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТНИЦИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
10-11-2022 - На УКИМ
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА НАУКАТА ЗА МИР И РАЗВОЈ
31-10-2022 - Можности за соработка со издавачката куќа Elsevier
НА УКИМ ОТПОЧНАТА СОРАБОТКА СО Elsevier, ПРЕКУ Science Direct И Scopus
29-10-2022 - Ново рангирање на научно-истражувачкиот кадар на УКИМ
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИОТ КАДАР НА УКИМ МЕЃУ 2% НАЈЦИТИРАНИТЕ НАУЧНИЦИ ВО СВЕТОТ ЗА 2021 ГОДИНА И ЗА ЦЕЛА КАРИЕРА ЗАКЛУЧНО СО 2021
28-09-2022 - Научноистражувачки проекти на УКИМ
ИНТЕРЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА
   

 

Нов Закон за високо образование

Во службен весник бр. 82 од 8.5.2018г. објавен е новиот Закон за високо образование.

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје