ИКРСМ

Актуелни јавни повици Останати документи 


Стари јавни повици 

Повторен јавен повик бр.1/2023 за избор на член на Интеруниверзитетска конференција на РСМ во Националниот совет за високото образование и научно-истражувачката дејност

(MK) (АЛ)
Повторен јавен повик бр.2/2023 за избор на членови на Интеруниверзитетска конференција на РСМ во Националниот одбор за Македонска рамка за квалификации

Јавен повик бр.3/2023 за избор на член на Интеруниверзитетска конференција на РСМ на Работна група кој ќе учествува во изработката на Стратегијата за транспарентност на Владата на РСМ

Јавен повик бр.4/2023 за избор на член на Интеруниверзитетска конференција на РСМ во Одборот на акредитација на високото образование

(MK) (АЛ)
Јавен повик бр.5/2023 за избор на член на Интеруниверзитетска конференција на РСМ во Одборот за евалуација на високото образование, од научно-истражувачкото поле од прво ниво според меѓународната Фраскатиева класификација - земјоделски и ветеринарни науки

(MK) (АЛ)
Јавен повик бр.6/2023 за избор на член од Интеруниверзитетска конференција на РСМ во Одборот за евалуација на високото образование

(MK) (АЛ)
Јавен повик бр.7/2023 за избор на член од Интеруниверзитетска конференција на РСМ во Националниот одбор за Македонската рамка за квалификации во Секторската комисија за здравство и социјална заштита

Јавен повик бр.8/2023 за избор на членови од Интеруниверзитетска конференција на РСМ во Националниот совет за високото образование и научно-истражувачката дејност

(MK) (АЛ)

Јавни повици 4, 5, 6, и 8/2023 - образец за податоци

Jавен повик бр. 1/2023 за избор на член од Интеруниверзитетската конференција на Република Северна Македонија, во Националниот совет за високото образование и научно-истражувачката дејност

Jавен повик бр. 2/2023 за избор на членови од Интеруниверзитетската конференција на Република Северна Македонија, во Националниот одбор за Македонска рамка за квалификации

Jавен повик бр. 3/2023 за избор на член од Интеруниверзитетската конференција на Работната група коj ќе учествува во изработката на Стратегијата за транспарентност на Владата на Република Северна Македонија

Јавен повик бр. 1 - 2023 (2-2023 и 3-2023) - албански (Коха)
Јавен повик бр. 1 - 2023 (2-2023 и 3-2023) - македонскиЈавен повик бр. 1 - 2022 (7.4.2022) - албански (Коха)
Јавен повик бр. 1 - 2021 (7.4.2022) - македонски

Јавен повик бр. 2 - 2022 (7.4.2022) - македонскиЈавен повик 1 - 2021


 

Последни новости

24-05-2024 - На платото во Универзитетскиот кампус на општествени науки
БУКЕТИ СВЕЖНО ЦВЕЌЕ ПОЛОЖИЈА И СЕ ПОКЛОНИЈА РЕКТОРСКАТА УПРАВА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ, ПРЕТСТАВНИЦИ НА ДРЖАВНИОТ ВРВ И ДРУГИ ГОСТИ

24-05-2024 - Концерт на АКУД „Мирче Ацев“
СО КОНЦЕРТОТ НА АКУД „МИРЧЕ АЦЕВ“ ЗБОГАТЕНА ПРОГРАМАТА НА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПАТРОНАТОТ И 75-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА УКИМ

23-05-2024 - УКИМ прославува 75 години постоење
СВЕЧЕНА АКАДЕМИЈА

21-05-2024 - УКИМ ги награди најдобрите студенти
ВРАЧЕНИ НАГРАДИТЕ НА НАЈДОБРО ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА И НА СТУДЕНТИТЕ - ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА „26 ЈУЛИ“ ОД ФОНДАЦИЈАТА „ФРАНК МАНИНГ“

14-05-2024 - Центар за напредни интердисциплинарни истражувања ЦеНИИс
УКИМ ГО НАЈАВУВА ПРЕДАВАЊЕТО:

14-05-2024 - На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 16 ДОКТОРИ НА НАУКА

13-05-2024 - На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 22 ДОКТОРИ НА НАУКА

10-05-2024 - На УКИМ
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ

05-05-2024 - По повод
5 МАЈ – ДЕН НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

02-05-2024 - Од темелите на знаењето до иднината на иновациите
ПРОСЛАВУВАМЕ 75 ГОДИНИ!

15-04-2024 - На УКИМ се одржа
„ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ“ И „ДЕН ЗА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ НА УКИМ“

28-03-2024 - Амбасадата на САД во Скопје
ОБЈАВИ ПОВИК ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА