Документација за избор на ректор '20

Универзитетска изборна комисија: документи и одлуки 

Прилози:


ЛИСТА НА КАНДИДАТИ за ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
за мандатниот период 15 септември 2020 - 15 септември 2023 година

РЕШЕНИЕ со одлука по приговор и конечна листа на кандидати за ректор


Програми за работа на кандидатите за ректор 

Известување од тројца кандидати за мирување на
нивните кандидатури и одговор од УИК
 

Одлука и записник од спроведеното гласање за избор на ректор 

Приговори и решенија по приговорите