лекторати

ЛЕКТОРАТИ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО СТРАНСТВО 


Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура испраќа лектори по македонски јазик на универзитетите каде што има лекторати. Такви лекторати има во 9 универзитетски центри во светот.

ПОЛСКА
Краков
Отворен во академската 1974/75 година.
Македонскиот јазик се изучува задолжително како втор предмет.
Број на часови: 8 неделно.
Лектор: м-р Елена Мицевска-Змејкоска
elenamicevska@hotmail.com

Сосновјец
Отворен во академската 1987/88 година.
Македонскиот јазик се изучува како главен и како втор предмет.
Број на часови: 20 неделно.
Лектор: Никола Илиевски
iko.ilievski1@gmail.com


РОМАНИЈА
Букурешт
Отворен во академската 1974/75 година.
Македонскиот јазик се изучува факултативно 3 години.
Број на часови: 6 неделно.
Лектор: Елена Ѓорѓиовска
elenagorgiovska@hotmail.com


РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА
Москва
Отворен во академската 1975/76 година.
Македонскиот јазик се изучува 5 години како главен предмет.
Број на часови: 20 неделно.
Предавач  - д-р Ала Шешкен
Предавач - д-р Елена Верижникова
Лектор: м-р Марија Пандева
marijapandeva1994@gmail.com

ТУРЦИЈА
Анкара
Отворен во академската 2022/23 година.
Македонскиот јазик се изучува како изборен предмет.
Број на часови: 
Раководител на Катедрата за македонски јазик и литература: проф. д-р Мелахат Парс
Лектор: Дарко Темелкоски 
darko84@yahoo.com

Истанбул
Отворен во академската1985/86 година.
Македонскиот јазик се изучува како изборен предмет.
Број на часови: 10 неделно.
Раководител на Катедрата за македонски јазик и литература: проф. д-р Туркан Олџај
Лектор: д-р Габриела Ивановска 
g_ivanovska@yahoo.com

УНГАРИЈА
Будимпешта
Отворен во академската 1988/89 година.
Македонскиот јазик се изучува како факултативен предмет.
Број на часови: 8 неделно.
Лектор: м-р Златко Панзов
zlatkopanzov@gmail.com

ФРАНЦИЈА
Париз
Отворен во академската 1973/74 година.
Македонскиот јазик се изучува како главен предмет (се издаваат дипломи за: додипломски, магистерски и докторски студии во македонистика)
Број на часови: 23 неделно.
раководител на Катедрата: проф. д-р Фроса Пејоска-Бушеро
лектор: м-р Ѓоко Здравески
gzdraveski@flf.ukim.edu.mk

ХРВАТСКА
Риека
Отворен во академската 2008/2009
Македонскиот јазик се изучува како главен предмет.
Број на часови: 12 неделно.
Лектор: м-р Биљана Стојановска
biljana.stojanovska@ukim.edu.mk

 

ЦЕНТРИ ВО КОИШТО СЕ ИЗУЧУВА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Македонскиот јазик се изучува и во десетина центри во светот, а го предаваат, редовно или повремено, наставници што се вработени на тамошните универзитети. Таква настава, на различни нивоа, има на следниве универзитети:

Велика Британија
Лондон
предавач: м-р Ана Илиевска Завршник

Канада
Торонто - д-р Кристина Крамер (во пензија)
Отворен 1986 година.

САД
Чикаго - д-р Виктор Фридман (во пензија)

Полска
Познањ - Барбара Јариш

Руска Федерација
Перм - доц. д-р Наталија Бороникова 
д-р Александар Талески

Македонскиот јазик на додипломски студии се изучува на почетно и средно ниво, (фонд на часови 2+2).

Македонскиот јазик на постдипломски студии се изучува како втор словенски јазик-почетно ниво, (фонд на часови 2+2).

Словачка
Братислава - д-р Звонко Танески

Словенија
Љубљана - проф. д-р Намита Субиото
Марибор -  д-р Ѓоко Николовски

Србија
Нови Сад - д-р Жељко Милановиќ
Ниш - проф. д-р Данијела Костадиновиќ
лектор: м-р Моника Илкова

Хрватска
Загреб - проф. д-р Борис Павловски
               доц. д-р Борјана Прошев-Оливер
               доц. д-р Ивица Баковиќ

Чешка Република
Брно -  д-р Кристина Дуфкова
          
Храдец Кралове - д-р Кристина Дуфкова