Поканети предавања


Универзитетската школа на докторски студии, за студентите на трет циклус студии – докторски студии, организира предавање на професорот Влатко Илиески од Факултетот за ветеринарна медицина, на тема Principles of good ethical practice in the evaluation of scientific research projects using live animals.

Предавањето ќе се одржи на 17.11.2022 година во 17:00 часот со помош на видеоконференциската платформа MS Teams на следниот линк.

Биографијата на професорот Влатко Илиевски е дадена нa следната интернет страна.

Универзитетска школа на докторски студии
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје


 

Универзитетската школа на докторски студии, за студентите на трет циклус студии – докторски студии, на 26.4.2022 година (вторник) ќе организира предавање во живо на професорот Бенџамин Грег од Универзитетот во Тексас.

Предавањето на тема Regulating Genetic Engineering Guided by Human Dignity, Not Genetic Essentialism ќе се одржи на Филозофскиот факултет во Скопје, во Сала за седници, со почеток во 12,30 часот.

Во прилог е краток абстракт од предавањето, како и кратка биографија од професорот. Линкот за пристап до комплетната биографија на професорот е https://liberalarts.utexas.edu/government/faculty/bggregg.

Предавањето ќе може да се следи и  on-line, преку линк на Зум:
Topic: Guest lecture "Regulating Genetic Engineering", prof. Benjamin Gregg, University of Texas at Austin
Time: Apr 26, 2022 12:30 PM Sarajevo, Skopje, Zagreb
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/86568622555?pwd=YTBxMDVPVHBRaEJEcW5CVjNseGM3dz09

Meeting ID: 865 6862 2555
Passcode: 1920

Универзитетска школа на докторски студии 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје


 

Универзитетската школа на докторски студии, за студентите на трет циклус студии – докторски студии, на 27.4.2022 година (среда) ќе организира предавање во живо на професорот Бенџамин Грег од Универзитетот во Тексас.

Предавањето на тема Containing COVID-19:A Right to Privacy versus a Human Right to Public Health ќе се одржи на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, во амфитеатар 2, со почеток во 17 часот.

Во прилог е краток абстракт од предавањето, како и кратка биографија од професорот. Линкот за пристап до комплетната биографија на професорот е https://liberalarts.utexas.edu/government/faculty/bggregg.

Универзитетска школа на докторски студии 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје


 

Универзитетската школа на докторски студии, за студентите на трет циклус студии – докторски студии, организира предавање на професорот Jacob Chakareski, на тема „ AI‐Enabled Next Generation Wireless Systems and Applications“

Предавањето ќе се одржи на 30.03.2022 година во 19:00 часот со помош на видеоконференциската платформа zoom на следниот линк:

Topic: Предавање проф. д-р Јаков Чакарески
Time: Mar 30, 2022 07:00 PM
Link: https://feit-ukim-edu-mk.zoom.us/j/96498461476
Meeting ID: 964 9846 1476
Passcode: IEEE3003

Биографијата на професорот Jacob Chakareski е дадена нa интернет страната www.jakov.org.

Универзитетска школа на докторски студии 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје


  
Универзитетската школа за докторски студии организира две работилници за сите студенти на трет циклус студии - докторски студии.

ПРВА РАБОТИЛНИЦА
Наслов: Основи на отворена наука
Предавачи: проф. д-р Анастас Мишев и проф. д-р Соња Филипоска
Термин: 7.02.2022 година од 18 до 20 часот
Линк: Microsoft Teams вебинар
Информација за работилницата: Предавањата на работилницата ќе дадат вовед за основите на отворената наука, како што се отворените публикации, отворените податоци, отворените методи и алатки и отворените сервиси и инфраструктура. Дополнително, ќе бидат презентирани и тековните активности во рамкките на Европскиот облак за отворена наука (European Open Science Cloud) како централна точка за отворена наука на Европската комисија. Оваа работилница е поддржана од проектот EOSC-Future.ВТОРА РАБОТИЛНИЦА
Наслов: Отворен пристап и цитирање
Предавач: м-р Розита Петринска Лабудовиќ
Термин: 10.02.2022 година од 17 до 18 часот
Линк: Microsoft Teams вебинар
Информација за работилницата: Првиот дел од предавањето е насочено кон отворен пристап до научни трудови и податоци во електронска форма (англ. Open Access), со цел да се информираат докторандите за начинот за објавување во списанија и платформи од отворен пристап, но и да добијат информации за Creative Commons лиценците како едни од најчестите и најпознатите лиценци за отворен пристап. Вториот дел од предавањето се однесува на правилата и различните стилови на цитирање при изработка на научни трудови. Оваа работилница е поддржана од проектот NI4OS-Europe.Презентациите од двете работилници може да се најдат на следниот линк.

Универзитетска школа на докторски студии
Претседател                         
Проф. д-р Христина Спасевска         

 

Универзитетската школа на докторски студии, за студентите на трет циклус студии – докторски студии, организира предавање на проф. д-р Кирил Трпков од Универзитетот во Калгари, Канада, на тема „Научноистражувачка работа во Патологија

Предавањето ќе се реализира на 11.11.2021 година во 17:00 часот.
 
Предавањето ќе се одвива со помош на видеоконференциската платформа Microsoft Teams на следниот линк.

Биографијата на професорот д-р Кирил Трпков е дадена на линкот.

Во продолжение се дадени и линковите до профилите на професорот на:
Универзитетската школа на докторски студии
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

 

Универзитетската школа на докторски студии организира предавање на професорот Paul Stubbs од Економскиот институт во Загреб на 24 септември (петок) во 11 часот, со наслов Historical studies of the Welfare State in socialist Yugoslavia and on the Non-Aligned Movement.
 
Предавањето ќе се одвива со помош на видеоконференциската платформа Microsoft Teams на следниот линк.
 
Биографијата на професорот Paul Stubbs е дадена на линкот https://www.eizg.hr/about-us/employees/researchers/paul-stubbs-phd/220.
 
Универзитетската школа на докторски студии
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје