Научни списанија

Научни списанија на УКиМ 
Научните списанија кои ги издава Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје се категоризирани во следниве научни подрачја:

NATURAL SCIENCES 
NumberTitleFaculty/Institute
1Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
Web of Science (IF = 0,829 for 2019 year), SCOPUS, EBSCO, etc.
Faculty of Natural Sciences and Mathematics and Faculty of Technology and Metallurgy
2Geographical surveysFaculty of Natural Sciences and Mathematics
3Acta GeobalcanicaFaculty of Natural Sciences and Mathematics

ENGINEERING AND TECHNOLOGY 
NumberTitleFaculty/Institute
1MECHANICAL ENGINEERING – SCIENTIFIC JOURNALFaculty of Mechanical Engineering
2JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGIESFaculty of Electrical Engineering and Information Technologies
3Scientific Journal of Civil EngineeringFaculty of Civil Engineering

MEDICAL AND HEALTH SCIENCES 
NumberTitleFaculty/Institute
1Macedonian Journal of AnesthesiaFaculty of Medicine
2Epilepsy and NeurologyFaculty of Medicine
3Journal of Morphological SciencesFaculty of Medicine
4PhisioactaFaculty of Medicine
5Macedonian Journal of OphtalmologyFaculty of Medicine
6Acta MorphologicaFaculty of Medicine
7Archives of public healthFaculty of Medicine
8Academic Medical JournalFaculty of Medicine
9Macedonian Dental Review
(Index Copernicus)
Faculty of Dentistry
10Macedonian Pharmaceutical Bulletin
(EBSCO Host – Academic Search database)
Faculty of Pharmacy

AGRICULTURAL AND VETERINARY SCIENCES 
NumberTitleFaculty/Institute
1Journal of Agricultural, Food and Environmental SciencesFaculty of Agricultural Sciences and Food
2Macedonian Journal of Animal Science
(EBSCO)
Institute of Animal Science
3Macedonian veterinary review
(Web of Science, ESCI, SCOPUS)
Faculty of Veterinary Medicine
4Wood, Design & TechnologyFaculty of Design and Technologies of Furniture and Interior
5Wood Technology & Product DesignFaculty of Design and Technologies of Furniture and Interior
5Forest ReviewHans Em Faculty of Forest Sciences, Landscape Architecture and Environmental Engineering (HEF)
5SEEFOR – South-east European forestryHans Em Faculty of Forest Sciences, Landscape Architecture and Environmental Engineering (HEF)

SOCIAL SCIENCES 
NumberTitleFaculty/Institute
1The Annual of the Faculty of Philosophy in SkopjeFaculty of Philosophy
2Journal of Social Policy
(EBSCO Discovery Services, etc)
Faculty of Philosophy
3Security Dialogues
(EBSCO, etc)
Faculty of Philosophy
4Psychology: Science and PracticeFaculty of Philosophy
5Journal of Special Education and Rehabilitation
(Scopus, EBSCO, etc)
Faculty of Philosophy
6Sociological ReviewFaculty of Philosophy
7International Journal of Education, Research and TrainingFaculty of Philosophy
8Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities
(SCOPUS, EBSCO)
Faculty of Philosophy
9Journal of Contemporary Economic and Business IssuesFaculty of Economics
10ANNUAL OF THE FACULTY OF ECONOMICS - SKOPJEFaculty of Economics
11Economic Development
(EBSCO Business Source Complete, EBSCO Discovery Service (EDS) in EBSCO Publishing Database,etc)
Institute of Economics
12SEE-6 Economic OutlookInstitute of Economics
13Annuaire de la Faculté de Droit "Iustinianus Primus" de SkopjeIustinianus Primus Faculty of Law
14Iustinianus Primus Law Review
(EBSCO, etc)
Iustinianus Primus Faculty of Law
15Pedagogical magazineSt. Kliment Ohridski Faculty of Pedagogy
16RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND HEALTHFaculty of Physical Education, Sport and Health

HUMANITIES AND THE ARTS 
NumberTitleFaculty/Institute
1YearbookSt. Clement of Ohrid Faculty of Theology in Skopje
2Antiquitѐ VivanteFaculty of Philosophy
3Folia Archeologica BalkanicaFaculty of Philosophy
4Macedonian Historical ReviewFaculty of Philosophy
5A Journal of Philosophical InquiryFaculty of Philosophy
6Journal of HistoryFaculty of Philosophy
7EthnoAnthropoZoomFaculty of Natural Sciences and Mathematics
8Philological studies
Institute of Macedonian Literature
9Journal of Contemporary Philology"Blaze Koneski" Faculty of Philology
10Macedonian FolkloreMarko Cepenkov Institute of Folklore


 

Последни новости

20-05-2022 - Со положување свежо цвеќе пред споменикот на светите Кирил и Методиј
ОДБЕЛЕЖАНИ 73-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО И ПАТРОНИОТ ДЕН НА УКИМ

20-05-2022 - По повод 75 години Институт за педагогија при Филозофскиот факултет
ОДРЖАНА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНИЦИЈА ВО ОХРИД

20-05-2022 - Економскиот институт во Скопје
ОДБЕЛЕЖУВА 70 ГОДИШНИНА ОД ОСНОВАЊЕТО

19-05-2022 - Во Ректоратот на УКИМ
ВРАЧЕНИ НАГРАДИТЕ НА НАЈДОБРО ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА И НА СТУДЕНТИТЕ - ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА „26 ЈУЛИ“ ОД ФОНДАЦИЈАТА „ФРАНК МАНИНГ“

13-05-2022 - Програма
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА ПАТРОНИОТ ДЕН НА УКИМ

12-05-2022 - На Економскиот институт во Скопје
СВЕЧЕНО ЌЕ СЕ ОДБЕЛЕЖИ 70-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО

09-05-2022 - На техничкиот кампус на УКИМ
ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА GREDIT 2022

21-04-2022 - Macedonian Veterinary Review
КЛАСИФИЦИРАН ВО ESCI НА WoS

21-04-2022 - Од активностите на Бизнис акцелераторот

14-04-2022 - На УКИМ
ПРОМОЦИЈА НА ДОКТОРИ НА НАУКИ - 14.4.2022

12-04-2022 - На УКИМ
НАУКАТА ГО ПОВРЗУВА СВЕТОТ! ПОВРЗИ СЕ СО УКИМ!

07-04-2022 - Зборуваме отворено за наука
„НАУКАТА ГО ПОВРЗУВА СВЕТОТ! ПОВРЗИ СЕ СО УКИМ!“

05-04-2022 - На УКИМ
ПРОМОЦИЈА НА ДОКТОРИ НА НАУКА

24-03-2022 - На МТВ
ЕМИСИИ ЗА „ОТВОРЕНА НАУКА“