Инфо блок

Поставена: 13-05-2024 22:45  
На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 22 ДОКТОРИ НА НАУКА

На ден 13.05.2024 година, беше одржана промоција на доктори на науки, од областа на медицинските науки и здравството, општествените науки и хуманистичките науки.

На свечен и традиционален начин, ректорката на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, проф. д-р Биљана Ангелова, промовираше 22 доктори на науки, кои одбраниле докторски дисертации на Медицинскиот факултет, Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Институтот за социолошки и политичко-правни науки, Институтот за национална историја и Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ во Скопје.

Промоцијата на доктори на науки се одржа во големата сала на Ректоратот, со почеток во 12,00 часот.

Во доктори на науки беа промовирани следните кандидати:
 • Ивана Арнаудова Даневска, доктор на медицински науки-клиничка медицина од областа на педијатријата
 • Наташа Битољану, доктор на медицински науки - базична медицина од областа на судската медицина
 • Илир Вела, доктор на медицински науки - клиничка медицина од областа на хирургијата
 • Соња Николова, доктор на медицински науки - клиничка медицина од областа на радиологијата
 • Билјана Калчовска Ивановска, доктор на медицински науки - клиничка медицина од областа на физикалната медицина и рехабилитацијата
 • Билјана Божиновска, доктор на медицински науки - клиничка медицина од областа на радиологијата
 • Сања Саздовска, доктор на науки по јавно здравство
 • Блага Панева, доктор по хуманистички науки – македонистика – научноистражувачки студии на македонскиот јазик
 • Линдита Скендери, доктор по хуманистички науки – наука за јазик – англистика
 • Ивана Поповиќ Танеска, доктор по хуманистички науки – наука за јазик – англистика
 • Асуде Абдул-Кочан, доктор по хуманистички науки – наука за јазик – англистика
 • Македонка Додевска, доктор по хуманистички науки – македонистика - македонски јазик и лингвистика
 • Миме Тасеска Китановска, доктор по хуманистички науки – македонистика – македонски јазик и лингвистика
 • Назан Мустафа, доктор на социолошки науки, научна област - социологија на организација
 • Јетон Ракипи, доктор на социолошки науки, научна област - социологија на окружувањето
 • Наташа Диденко, доктор по хуманистички науки, студиска програма, културна историја на македонија
 • Аљбнора Муса, доктор по хуманистички науки, студиска програма, историја на македонија
 • Армен Жарноски, доктор по хуманистички науки, студиска програма, историја на македонија
 • Агрон Салихи, доктор по хуманистички науки, студиска програма, културна историја на македонија
 • Тимко Чичаковски, доктор по фолклористика
 • Стојанче Костов, доктор по фолклористика
 • Андријана Јаневска, доктор по фолклористика
Останати вести

 

Последни новости

31-05-2024 - 8-ми Ректорски форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан
УЧЕСТВО НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА УКИМ НА РЕКТОРСКИОТ ФОРУМ КОЈ СЕ ОДРЖУВА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО САРАЕВО

28-05-2024 - Предавање
НАСЛОВЕНО „ЗА ТРИТЕ СВЕТА“ НА ПРОФ. Д-Р ВАЛЕНТИН МИРЧЕСКИ

24-05-2024 - На платото во Универзитетскиот кампус на општествени науки
БУКЕТИ СВЕЖНО ЦВЕЌЕ ПОЛОЖИЈА И СЕ ПОКЛОНИЈА РЕКТОРСКАТА УПРАВА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ, ПРЕТСТАВНИЦИ НА ДРЖАВНИОТ ВРВ И ДРУГИ ГОСТИ

24-05-2024 - Концерт на АКУД „Мирче Ацев“
СО КОНЦЕРТОТ НА АКУД „МИРЧЕ АЦЕВ“ ЗБОГАТЕНА ПРОГРАМАТА НА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПАТРОНАТОТ И 75-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА УКИМ

23-05-2024 - УКИМ прославува 75 години постоење
СВЕЧЕНА АКАДЕМИЈА

21-05-2024 - УКИМ ги награди најдобрите студенти
ВРАЧЕНИ НАГРАДИТЕ НА НАЈДОБРО ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА И НА СТУДЕНТИТЕ - ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА „26 ЈУЛИ“ ОД ФОНДАЦИЈАТА „ФРАНК МАНИНГ“

14-05-2024 - Центар за напредни интердисциплинарни истражувања ЦеНИИс
УКИМ ГО НАЈАВУВА ПРЕДАВАЊЕТО:

14-05-2024 - На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 16 ДОКТОРИ НА НАУКА

13-05-2024 - На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 22 ДОКТОРИ НА НАУКА

10-05-2024 - На УКИМ
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ

05-05-2024 - По повод
5 МАЈ – ДЕН НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

02-05-2024 - Од темелите на знаењето до иднината на иновациите
ПРОСЛАВУВАМЕ 75 ГОДИНИ!

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство и рибарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје