Универзитетска листа на слободни изборни предмети за прв циклус на студии

Согласно чл. 99 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008; 103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015; 154/2015; 30/2016; 120/2016 и 127/2016) во продолжение е објавена Универзитетската листа на слободни изборни предмети за прв циклус на студии:

 1. Архитектонски факултет
 2. Градежен факултет
 3. Економски факултет
 4. Машински факултет
 5. Медицински факултет
 6. Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
 7. Правен факултет „Јустинијан Први“
 8. Природно-математички факултет
 9. Стоматолошки факултет
 10. Технолошко-металуршки факултет
 11. Факултетот за ветеринарна медицина
 12. Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
 13. Факултет за драмски уметности
 14. Факултет за електротехника и информациски технологии
 15. Факултет за земјоделски науки и храна
 16. Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
 17. Факултет за ликовни уметности
 18. Факултет за музичка уметност
 19. Факултет за физичка култура
 20. Фармацевтски факултет
 21. Филозофски факултет
 22. Филолошки факултет „Блаже Конески“
 23. Шумарски факултет

 

Последни новости

23-09-2022 - Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ ја потпишa новата Магна Карта на универзитетите - Magna Charta
РЕКТОРОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ ВО ТЕРМИНОТ ОД 15 И 16 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА, УЧЕСТВУВАШЕ НА ЈУБИЛЕЈНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА БОЛОЊСКАТА ОБСЕРВАТОРИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО БОЛОЊА

22-09-2022 - Интеруниверзитетска конференција на Република Северна Македонија
ПРОФ. Д-Р АБДУЛМЕНАФ БЕЏЕТИ, ИЗБРАН ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИКРСМ

21-09-2022 - ИНТЕРЕН КОНКУРС
За избор на најдобри научници и уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за 2021 година

21-09-2022 - Пријавувањето за втор и трет циклус студии е во тек
Пријавувањето за запишување на втор и на трет циклус студии е во тек

18-08-2022 - Јубилејна 55. Летна школа на МСМЈЛК при УКИМ
УЧЕСТВО НА ШЕЕСЕТ СТРАНСКИ МАКЕДОНИСТИ И СЛАВИСТИ ОД СЕДУМНАЕСЕТ ДРЖАВИ

08-08-2022 - Отворен ден на УКИМ
ФАКУЛТЕТИТЕ ГИ ОТВОРААТ ВРАТИТЕ ЗА ИДНИТЕ СТУДЕНТИ