Годишни конференции

Годишните конференции за студентите од втори, четврти и шести семестар на Универзитетската докторска школа во учебната 2022/23 година се реализираат по следниот распоред:

  •   Зимски семестар: 21 ноември до 9 декември 2022 година
  • Летен семестар: 18 април до 5 мај 2023 година