Претседател на
   Универзитетски сенатПроф. д-р Сашо Еленчевски

Сегашен ангажман:
 • вонреден професор на Стоматолошкиот факултет во Скопје, во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје;
 • раководител на Центарот за компјутерска проверка на знаењето на Стоматолошкиот факултет во Скопје;
 • раководител на Клиниката за стоматолошка мобилна протетика при ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“ во Скопје;
 • претседател на Здружението на специјалисти по стоматолошка протетика при Македонското стоматолошко друштво (МСД);
 • член во Советот за трет циклус студии по стоматолошки науки при Стоматолошкиот факултет во Скопје;
 • член на FDI World Dental Federation и ERO (European Regional Organization).

Поранешни ангажмани:
 • директор на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“ во Скопје;
 • претседател на Управен одбор на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“ во Скопје;
 • член на Етичката комисија при Стоматолошката комора на Македонија;
 • член на комисии за полагање на стручен испит за стекнување на лиценца за работа при Стоматолошката комора на Македонија;
 • член на Кадровски одбор на Стоматолошкиот факултет во Скопје (2017 – 2021)
 • член на Наставен одбор на Стоматолошкиот факултет во Скопје (2017 – 2021).

Издавачка дејност:
 • објавени над 60 трудови во меѓународни научни списанија;
 • коавтор на универзитетски учебник;
 • автор на монографија;
 • стручна ревизија на два странски учебника од областа на стоматолошката протетика;
 • член на Советодавниот одбор на списанието Македонски стоматолошки преглед (анг. Macedonian Dental Review).

Научна област:
 • стоматолошка протетика;
 • имплантологија.

Студиски престои и учества во проекти:
 • остварен студиски престој и поканет предавач на стручно-научни собири во земјата и во странство;
 • учесник на курсеви од областа на стоматолошката протетика и имплантологијата;
 • учесник во два научноистражувачки проекта.

Награди и признанија:
 • пофалници и благодарници од Македонското лекарско друштво, Македонското стоматолошко друштво и Стоматолошкиот факултет во Скопје;
 • признанија за организација на бројни стручно-научни собири со меѓународно учество (конгреси и симпозиуми).

 

Последни новости

24-05-2024 - На платото во Универзитетскиот кампус на општествени науки
БУКЕТИ СВЕЖНО ЦВЕЌЕ ПОЛОЖИЈА И СЕ ПОКЛОНИЈА РЕКТОРСКАТА УПРАВА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ, ПРЕТСТАВНИЦИ НА ДРЖАВНИОТ ВРВ И ДРУГИ ГОСТИ

24-05-2024 - Концерт на АКУД „Мирче Ацев“
СО КОНЦЕРТОТ НА АКУД „МИРЧЕ АЦЕВ“ ЗБОГАТЕНА ПРОГРАМАТА НА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПАТРОНАТОТ И 75-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА УКИМ

23-05-2024 - УКИМ прославува 75 години постоење
СВЕЧЕНА АКАДЕМИЈА

21-05-2024 - УКИМ ги награди најдобрите студенти
ВРАЧЕНИ НАГРАДИТЕ НА НАЈДОБРО ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА И НА СТУДЕНТИТЕ - ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА „26 ЈУЛИ“ ОД ФОНДАЦИЈАТА „ФРАНК МАНИНГ“

14-05-2024 - Центар за напредни интердисциплинарни истражувања ЦеНИИс
УКИМ ГО НАЈАВУВА ПРЕДАВАЊЕТО:

14-05-2024 - На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 16 ДОКТОРИ НА НАУКА

13-05-2024 - На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 22 ДОКТОРИ НА НАУКА

10-05-2024 - На УКИМ
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ

05-05-2024 - По повод
5 МАЈ – ДЕН НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

02-05-2024 - Од темелите на знаењето до иднината на иновациите
ПРОСЛАВУВАМЕ 75 ГОДИНИ!

15-04-2024 - На УКИМ се одржа
„ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ“ И „ДЕН ЗА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ НА УКИМ“

28-03-2024 - Амбасадата на САД во Скопје
ОБЈАВИ ПОВИК ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА