Културни и спортски активности

ИНТЕРЕН КОНКУРС 
ИНТЕРЕН КОНКУРС ЗА КУЛТУРНИ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ
 И ДРУГИ МАНИФЕСТАЦИИ, ЗА 2022 Г.
 
Во прилог се ИНТЕРНИОТ КОНКУРС за културни и спортски активности и други манифестации на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за 2022 година и  ОБРАСЦИТЕ (1 и 2). Субјектите што ќе се пријават на Конкурсот, го пополнуваат и го доставуваат приложениот образец 1 кој е составен дел на овој Конкурс.


Документацијата за учество на Конкурсот се доставува:

- во печатена форма, во архивата на Ректоратот на УКИМ; 
- во електронска форма, на е-адреса: ibogoevski@ukim.edu.mk   

 

Последни новости

23-09-2022 - Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ ја потпишa новата Магна Карта на универзитетите - Magna Charta
РЕКТОРОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ ВО ТЕРМИНОТ ОД 15 И 16 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА, УЧЕСТВУВАШЕ НА ЈУБИЛЕЈНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА БОЛОЊСКАТА ОБСЕРВАТОРИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО БОЛОЊА

22-09-2022 - Интеруниверзитетска конференција на Република Северна Македонија
ПРОФ. Д-Р АБДУЛМЕНАФ БЕЏЕТИ, ИЗБРАН ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИКРСМ

21-09-2022 - ИНТЕРЕН КОНКУРС
За избор на најдобри научници и уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за 2021 година

21-09-2022 - Пријавувањето за втор и трет циклус студии е во тек
Пријавувањето за запишување на втор и на трет циклус студии е во тек

18-08-2022 - Јубилејна 55. Летна школа на МСМЈЛК при УКИМ
УЧЕСТВО НА ШЕЕСЕТ СТРАНСКИ МАКЕДОНИСТИ И СЛАВИСТИ ОД СЕДУМНАЕСЕТ ДРЖАВИ

08-08-2022 - Отворен ден на УКИМ
ФАКУЛТЕТИТЕ ГИ ОТВОРААТ ВРАТИТЕ ЗА ИДНИТЕ СТУДЕНТИ