Актуелности

Macedonian Veterinary Review класифициран во ESCI на WoS  


Macedonian Veterinary Review, после евалуацијата од научниот комитет на Clarivate Analytics (Web od Science), е позитивно евалуиран и вклучен во Web of Science Core Collection:  Emerging Sources Citation Index. (https://mjl.clarivate.com/search-results)

Macedonian Veterinary Review е второто списание од УКИМ кое е меѓу престижните од нашата држава. (https://mjl.clarivate.com/search-results).


АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА НА УКИМ 


ОНЛАЈН-ДИСКУСИЈА НА ТЕМА: РАНГИРАЊЕ - КАКО ОД ИНДИВИДУАЛНИ КРИТЕРИУМИ ДО ОБЈЕКТИВНА ОЦЕНКА

Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања (ЦеНИс) на УКИМ во соработка со С(ц)иеста заедницата на научници родум од Македонија, организира јавен настан:
„Онлајн-дискусија на тема: Рангирање - како од индивидуални критериуми до објективна оценка“

Настанот ќе биде отворен за јавноста и ќе претставува добра можност да се продискутира за методологиите за рангирањето на универзитетите, како и нашето место во глобалните научни трендови.

Датум: 24.2.2022 г.(четврток) во 20:00 часот, online.