Актуелности

Macedonian Veterinary Review класифициран во ESCI на WoS  


Macedonian Veterinary Review, после евалуацијата од научниот комитет на Clarivate Analytics (Web od Science), е позитивно евалуиран и вклучен во Web of Science Core Collection:  Emerging Sources Citation Index. (https://mjl.clarivate.com/search-results)

Macedonian Veterinary Review е второто списание од УКИМ кое е меѓу престижните од нашата држава. (https://mjl.clarivate.com/search-results).


АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА НА УКИМ 


ОНЛАЈН-ДИСКУСИЈА НА ТЕМА: РАНГИРАЊЕ - КАКО ОД ИНДИВИДУАЛНИ КРИТЕРИУМИ ДО ОБЈЕКТИВНА ОЦЕНКА

Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања (ЦеНИс) на УКИМ во соработка со С(ц)иеста заедницата на научници родум од Македонија, организира јавен настан:
„Онлајн-дискусија на тема: Рангирање - како од индивидуални критериуми до објективна оценка“

Настанот ќе биде отворен за јавноста и ќе претставува добра можност да се продискутира за методологиите за рангирањето на универзитетите, како и нашето место во глобалните научни трендови.

Датум: 24.2.2022 г.(четврток) во 20:00 часот, online.


 

Последни новости

23-09-2022 - Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ ја потпишa новата Магна Карта на универзитетите - Magna Charta
РЕКТОРОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ ВО ТЕРМИНОТ ОД 15 И 16 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА, УЧЕСТВУВАШЕ НА ЈУБИЛЕЈНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА БОЛОЊСКАТА ОБСЕРВАТОРИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО БОЛОЊА

22-09-2022 - Интеруниверзитетска конференција на Република Северна Македонија
ПРОФ. Д-Р АБДУЛМЕНАФ БЕЏЕТИ, ИЗБРАН ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИКРСМ

21-09-2022 - ИНТЕРЕН КОНКУРС
За избор на најдобри научници и уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за 2021 година

21-09-2022 - Пријавувањето за втор и трет циклус студии е во тек
Пријавувањето за запишување на втор и на трет циклус студии е во тек

18-08-2022 - Јубилејна 55. Летна школа на МСМЈЛК при УКИМ
УЧЕСТВО НА ШЕЕСЕТ СТРАНСКИ МАКЕДОНИСТИ И СЛАВИСТИ ОД СЕДУМНАЕСЕТ ДРЖАВИ

08-08-2022 - Отворен ден на УКИМ
ФАКУЛТЕТИТЕ ГИ ОТВОРААТ ВРАТИТЕ ЗА ИДНИТЕ СТУДЕНТИ