Инфо блок

Поставена: 27-05-2019 12:32  
Универзитетските спортски натпревари на УКИМ
ЗАВРШНИТЕ НАТПРЕВАРИ НА ОВОГОДИНЕШНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТСКИ ИГРИ НА УКИМ СЕ ОДРЖАА НА 20.05.2019 г.

Севкупен победник на Универзитетските спортски игри на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ од Скопје е Факултетот за физичко образование, спорт и здравје.

Во измнатите три месеци, секојдневно во текот на неделата студентите на УКИМ имаа можност да ги одмерат свои сили во кошарка, мал фудбал, ракомет и одбојка во машка и женска конкуренција. Викендите беа резервирани за петте инивидуалните спортови во машка и женска конкуренција (стрелаштво, шах, пинг понг, куглање и тенис).

Треба да се напомене дека на годинешните Универзитетски спортски натпревари учествуваа околу 1.300 студенти од факултетите кои што се дел од УКИМ, што преставува досега најмасовно учество и претстаува потврда за високата свест на студентската младина за практикување на физичка активност.

По одигрувањето на финалните натпревари во мал фудбал, ракомет и кошарка во машка конкуренција, следуваше церемонијата на свеченото доделување на наградите на најуспешните.

Ректорот на Универзитетот Св. Кирил и Методиј од Скопје, проф. д-р Никола Јанкуловски, напомена дека: „Овие Универзитетски лиги претставуваат најдобра промоција на самите Универзитети во случајов нашиот Универзитет  „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје, односно промоција на самата држава. Од година во година учествуваат се поголем број студенти кои што имаат можност да ги покажат своите таленти и најдобро да го промовираат спортот во неговото вистинско светло“ – заврши ректорот проф. д-р Јанкуловски.

Присутните ги поздрави и организаторот на Универзитетските спортски натпревари,  деканот на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје проф. д-р Ленче Алексовска Величковска, која што потенцираше дека: „студентите се веќе отидени чекор понапред, свеста кај нив за практикување на здрав начин на живот е на едно повисоко ниво и можеме да се гордееме со нашиот Универзитет, кој што се стреми да создава здрава млада нација и здраво општество.

Пехари доделија:  ректорот на Универзитетот Св. Кирил и Методиј – проф. д-р Никола Јанкуловски, деканот на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје – проф. д-р Ленче Алексовска Величковска, проректорот – проф. д-р Вујица Живковиќ, како и деканите на: Филозофскиот факултет – проф. д-р Ратко Дуев, Природно-математичкиот факултет – проф. д-р Ицко Ѓоргоски, Факултетот за електротехника и информациски технологии – проф. д-р Димитар Ташковски, Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство – проф. д-р Иван Чорбев и Градежниот факултет –  проф. д-р Дарко Мославац.

Наградата за ФЕР ПЛЕЈ ја доби Филозофскиот факултет.

Честитки до добитниците на наградите, како и до сите оние кои што зедоа активно  учество на годинешните Универзитетски спортски натпревари на УКИМ. Универзитетскиот спорт претставува најголем амбасадор на нашата држава и по својот квалитет сѐ повеќе се доближува до врвниот спорт.

РЕЗУЛТАТИ ОД ДЕНЕШНИТЕ ФИНАЛНИ НАТПРЕВАРИ
МАЛ ФУДБАЛ – мажи
ФФОСЗ – Филозофски ф.  2 : 0

РАКОМЕТ – мажи
ФФОСЗ – Медицински ф.  25 : 19

КОШАРКА – мажи
ФФОСЗ – Филозофски ф. 98 : 51

ОСВОЈУВАЧИ НА МЕДАЛИ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИТЕ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ НА УКИМ 2019
  - ЕКИПНИ СПОРТОВИ -
МАЛ ФУДБАЛ – МАШКА КОНКУРЕНЦИЈА
1.    ФФОСЗ
2.    Филозофски факултет
3.    Градежен факултет

МАЛ ФУДБАЛ – ЖЕНСКА КОНКУРЕНЦИЈА
1.    Филозофски факултет
2.    ФФОСЗ
3.    ФИНКИ

КОШАРКА – МАШКА КОНКУРЕНЦИЈА
1.    ФФОСЗ
2.    Филозофски факултет
3.    Градежен факултет

КОШАРКА – ЖЕНСКА КОНКУРЕНЦИЈА
1.    ФИНКИ
2.    ФФОСЗ
3.    Медицински факултет

РАКОМЕТ – МАШКА КОНКУРЕНЦИЈА
1.    ФФОСЗ
2.    Медицински факултет
3.    Филозофски факултет

РАКОМЕТ – ЖЕНСКА КОНКУРЕНЦИЈА
1.    ФЕИТ
2.    ФИНКИ
3.    ФФОСЗ

ОДБОЈКА – МАШКА КОНКУРЕНЦИЈА
1.    ФЕИТ
2.    ФИНКИ
3.    ФФОСЗ

ОДБОЈКА – ЖЕНСКА КОНКУРЕНЦИЈА
1.    ФЕИТ
2.    ФФОСЗ
3.    Економски факултет

  - ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВИ -
СТРЕЛАШТВО СО ВОЗДУШНА ПУШКА – МАШКА КОНКУРЕНЦИЈА
1.    Димитриевски Иван – Архитектонски факултет 80
2.    Тасевски Ѓорѓија – Технолошко-металуршки ф. 79
3.    Павловски Стефан – Правен факултет 72

СТРЕЛАШТВО СО ВОЗДУШНА ПУШКА – ЖЕНСКА КОНКУРЕНЦИЈА
1.    Балабан Нина – Правен факултет 80
2.    Митревска Елена – Факултет за ветеринарна медицина 74
3.    Гаштаровска Ана – Факултет за музичка уметност 48

ШАХ - МАШКА КОНКУРЕНЦИЈА
1.    Николовски Давид – ФИНКИ
2.    Стојчевски Мартин – ФЕИТ
3.    Ставров Вешки Димитар – ФЕИТ

ШАХ - ЖЕНСКА КОНКУРЕНЦИЈА
1.    Николовска Драгана – ФИНКИ
2. Јеринчева Анастазија – Стоматолошки факултет
3. Пандева Љупка – ПМФ

ПИНГ ПОНГ – МАШКА КОНКУРЕНЦИЈА
1.    Стојанов Венко – ФИНКИ
2.    Џаковиќ Владимир – Фармацевтски факултет
3.    Атанасов Бобан – ФЕИТ

ПИНГ ПОНГ – ЖЕНСКА КОНКУРЕНЦИЈА
1.    Станковска Анета – Медицински факултет
2.    Стаменковска Ангела – Медицински факултет
3.    Каракаш Искра – Фармацевтски факултет

ТЕНИС – МАШКА КОНКУРЕНЦИЈА
1.    Иванов Коста – ФФОСЗ
2.    Пандазиев Томи – ФИНКИ
3.    Гулевски Андреј – Машински факултет

ТЕНИС – ЖЕНСКА КОНКУРЕНЦИЈА
1.    Голубова Благица – ФИНКИ
2.    Крстевска Ања – ФЕИТ
3.    Стоилковска Елена – ФЕИТ

КУГЛАЊЕ – МАШКА КОНКУРЕНЦИЈА
1.    Синадиновски Филип – Економски Факултет
2.    Тодоровски Николче – ФФОСЗ
3.    Стојанов Теодор – Економски факултет

КУГЛАЊЕ – ЖЕНСКА КОНКУРЕНЦИЈА
1.    Симјановска Наталија – Економски факултет
2.    Беќири Блерта – Градежен факултет
3.    Коцевска Симона – Економски факултет


Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје