Шумарски факултет

 Декан Проф. д-р Јане Ацевски
 Продекани Доц. д-р Влатко Андоновски, меѓународна соработка
Проф. д-р Николчо Велковски, настава
 Секретар Весна Таневска
 Адреса бул. „Едвард Кардељ“ б.б.
1000 Скопје
 Телефон Централа: 02/3135-033
Деканат: 02/3165-777
 Факс 02/3164-560
 e-mail dekan@sf.ukim.edu.mk
 www http://www.sf.ukim.edu.mk

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Шумарски факултет

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
 

Последни новости

19-12-2014 - Ректорот на УКИМ промовиран во почесен професор на Југозападниот универзитет во Ченгду
Ректорот на УКИМ и претседател на Управниот одбор на Институтот „Конфуциј“, проф. д-р Велимир Стојковски ја имаше честa и привилегијата да биде промовиран во почесен професор (professor honoris causa) на Југозападниот универзитет во Ченгду.

21-10-2014 - Ректорот на УКИМ промовиран во почесен доктор на Универзитетот во Истанбул
Денес, 21 октомври 2014 г, во Истанбул, Турција, ректорот на УКИМ проф. д-р Велимир Стојковски ја имаше честa и привилегија да биде промовиран во почесен доктор doctor honoris causa на овој голем престижен универзитет.

26-09-2014 - Доделенa наградaта „26 јули“
На 16 септември 2014 година, во Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје беше доделена наградата „26 јули“ на осум најдобри студенти, од средствата од Фондацијата „Франк Манинг“.

12-09-2014 - Први академски часови на факултетите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
На 15 септември 2014 година, традиционално, факултетите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје свечено ќе ја пречекаат новата генерација студенти, со што ќе се означи почетокот на новата академска 2014/2015 година.

23-07-2014 - ИНТЕРЕН КОНКУРС
за утврдување на предлог за член во Програмскиот совет на МРТ

12-05-2014 - 65 години УКиМ
Покана за присуство на свеченостите по повод одбележувањето на 65-годишнината од основањето на Универзитетот и одбележувањето на 24 Мај - патрониот ден на Универзитетот.

06-05-2014 - Ј А В Е Н П О В И К за избор на стручни лица
Советот за јавни набавки врши запишување на стручни лица во Регистарот на стручни лица по области на специјализација...

04-04-2014 - Отворен ден - запознајте го УКиМ
Петок, 11.04.2014 - Универзитетски кампус (Ректорат)

03-03-2014 - К О Н К У Р С
за доделување на наградата „Св. Кирил и Методиј“ за 2014 година

24-02-2014 - КОНКУРС
за утврдување на предлог за член во Програмскиот совет на МРТ

23-01-2014 - Започна процесот на евалуација на Универзитетот