Сооопштенија за студентите на прв циклус студии

Бесплатни онлајн курсеви по странски јазици – Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скпје организира бесплатни онлајн курсеви по странски јазици за студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Студентите можат за изберат некој од следниве јазици: руски, чешки, полски, хрватски, романски и унгарски јазик.
Наставата на курсевите ќе се одвива во текот на 10 недели по четири часа неделно, започнувајќи од 24 октомври 2023 година.
Повеќе информации за бесплатните онлајн курсеви по странски јазици  може да се добијат на линкот:

Бесплатни онлајн курсеви по странски јазици – Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје (ukim.mk)


 
Колеџот за компјутери на Технолошкиот институт во Њу Џерси (NJIT) има отворени места за студенти на докторски, постдокторски студии, за практиканти и програмери во 5D VREALITY Лабораторија за следната генерација во комуникациите. Заинтересираните кандидати можат да ги добијат потребните информации на следниот линк.