Огласна табла

Можности за студирање во Република Грција 
20.07.2016
До Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е доставено известување од Министерството за надворешни работи преку Министерството за образование и наука за можноста за студирање на прв циклус - додипломски и втор циклус - постдипломски студии на високообразовните установи во Република Грција.

Повеќе информации за стипендиите што се доделуваат, заинтересираните кандидати за студирање во Р. Грција може да добијат на веб-порталите на високообразовните установи.

Стипендии на УНЕСКО од областа на одржливи и обновливи енергии за 2016 година 

Националната комисија за УНЕСКО при Министерствотоза култура известува дека Меѓународниот центар за развој на одржливи енергии од Москва, Руската федерација во соработка со УНЕСКО доделува 20 стипендии за земјите членки на УНЕСКО во времетраење од 4 недели за 2016 година.

Целта на стипендиите е зајакнување на капацитетите и човечките ресурси во областа на одржливите и обновливи енергии во државите во развој и транзиција.

Повеќе информации за стипендиите на следниот линк

Предлозите треба да се достават најдоцна до 6 април 2016 година до Националната комисија за УНЕСКО при Министерствотоза култура.

Втора меѓународна студентска научна конференција за заштита на животната средина 
22.02.2016

Унгарската влада доделува стипендии за странски студенти 
25.01.2016
Унгарската програма за стипендии, основана од страна на Унгарската влада, а во соработка со Универзитетот „Етвош Лоранд“ во Будимпешта доделува стипендии за странски студенти за студирање во учебната 2016/2017 година. Програмата за стипендирање има за цел да промовира културно разбирање, како и економски и културни односи меѓу Унгарија и други држави. Програмата покрива школарина, месечна стипендија, сместување и здравствено осигурување на студентите во целото времетраење на студирањето.
   
Универзитетот „Етвош Лоранд“, кој е основан во 1635 година, е водечки научноистражувачки универзитет во Унгарија, а во рамките на програмата за стипендирање учествува од учебната 2013/2014 година, со над 100 стипендисти од различни земји во моментов.
   
За академската 2016/2017 година, Универзитетот нуди стипендии за 52 студиски програми во шест студиски области.
  
Крајниот рок за аплицирање е 1 март 2016 година, а стипендистите го започнуваат студискиот престој во септември 2016 година.
   
Повеќе информации за стипендиите може да се добијат на следниве интернет-страници: www.elte.hu и www.stipendiumhungaricum.hu, а за дополнителни прашања заинтересираните кандидати можат директно да контактираат со Одделението за меѓународна соработка, преку следнава електронска адреса:

Продолжување на рокот за Јавниот повик за избор на најдобри бизнис планови 
16.10.2015
Согласно договореното на состанокот за Јавниот повик за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис,  се продолжи рокот за аплицирање по истиот до 22.10.2015 година.

Документација во врска со јавниот повик:
1. Јавен повик за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис (со продолжениот рок за аплицирање);
2. Упатство за пишување бизнис план и
3. Соопштение за продолжување на Јавен повик за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис (објавен на веб страната на Министерство за економија www.economy.gov.mk и порталот www.konkurentnost.mk)

Конкурс за доделување стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS програмата 
01.09.2015
Националната CEEPUS канцеларија при Министерството за образование и наука објавува Конкурс за стипендии за студиски престој надвор од Р. Македонија, за летниот семестар од учебната 2015/2016 година, преку CEEPUS програмата за размена на студенти и наставен кадар. Наставен кадар, како и студенти од прв, втор и трет циклус студии имаат можност да аплицираат за стипендии за студиски престој на некој од универзитетите во земјите партнери и потписници на Договорот за соработка.

Програмата има за цел да промовира мобилност на студенти и кадар и соработка и развивање на заеднички студиски програми што води до заеднички дипломи (Joint Degree).

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е вклучен преку следниве факултети: Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ (Катедра за славистика и катедра за германски јазик и книжевност), Медицинскиот факултет, Факултетот за ветеринарна медицина, Машинскиот факултет (Институт за производно инженерство), Природно-математичкиот факултет (институтите за математика, хемија, етнологија и антропологија и географија), Технолошко-металуршкиот факултет, Факултетот за земјоделски науки и храна, Факултетот за електротехника и информациски технологии, Филозофскиот факултет (Институт за историја на уметност и археологија) и Градежен факултет (Катедра за техничка механика и јакост на материјалите).

Крајниот рок за аплицирање за летниот семестар во учебната 2015/2016 година е 31 октомври 2015 година, а аплицирањето се врши само електронски, на интернет-страницата на CEEPUS програмата:


Повеќе информации за стипендиите може да се добијат во Националната CEEPUS канцеларија при Министерството за образование и наука, на тел.: 3140 185, или на следнава е-адреса: olga.dukovska@mon.gov.mk


Швајцарската влада доделува стипендии за странски студенти  
07.08.2015   
Амбасадата на Швајцарија во Р. Македонија има чест да ги извести сите заинтересирани дека швајцарската влада, во соработка со Федералната комисија за стипендирање странски студенти доделува од 20 до 30 стипендии на студенти од средно и источноевропските држави и државите од Кавказ, за академската 2016/2017 година.

Стипендиите им овозможуваат на висококвалификуваните млади кадри со завршени постдипломски студии од сите области, научноистражувачки активности на докторски и постдокторски студии на некој од јавно финансираните универзитети или признати институции (швајцарските универзитети, федералните институти за технологија, наставно и научноистражувачките институти, како и универзитетите за применети науки).

Се доделуваат следниве видови стипендии: за научно истражување, за докторски и за постдокторски студии.

Апликацијата, со целокупната документација треба да се достави во Швајцарската амбасада во Скопје, најдоцна до 15 ноември 2015 година, а формуларот за апликација и останатата потребна документација може да се подигнат од Амбасадата (телефон за контакт: 3103 330, e-адреса: sko.vertretung@eda.admin.ch).

Повеќе информации во однос на стипендиите, може да се добијат на интернет-страницата на Швајцарската амбасада во Скопје:


650. години Универзитет во Виена 
19.05.2015
Универзитетот во Виена, најголемиот Универзитет во Средна Европа, оваа година прославува 650. години од своето постоење. По тој повод, за првпат на едно место ќе се соберат сите алумни членови на Универзитетот: Worldwide Alumni Map.

Пријавувањето и регистрирањето на алумни-членовите е на следнава интернет-страница: 

Последни новости

18-07-2016 - КОНКУРС
ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во академската 2016/2017 година

05-05-2016 - ПАТРОНАТ НА УКИМ
Програма за одбележување, 19.5.2016 г.

18-04-2016 - ПРЕДАВАЊЕ
Велигден во Русија

07-04-2016 - ОТВОРЕН ДЕН
СТУДИРАЈТЕ НА НАШИОТ УНИВЕРЗИТЕТ

05-04-2016 - ЈУБИЛЕЈ: Нина Чундева

22-03-2016 - ТЕМНИОТ ГЕНИЈ - МЕЈЕРХОЉД
Предавање во Рускиот центар при УКИМ

18-03-2016 - О Д Л У К А
за сместување во Домот за докторанди „Атанас Близнаков“

08-03-2016 - Покана
Масленица – недела на сонцето и палачинките

01-03-2016 - БРОЈАНИЦИ. СТИХОВИ.
Поетски перформанс во Рускиот центар при УКИМ

01-03-2016 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СТИПЕНДИИ
од Владата на Руската Федерација за студии на универзитетите во Русија

22-02-2016 - ОГЛАС
за сместување кандидати-докторанди во становите во Домот за докторанди „Атанас Близнаков” на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје