Огласна табла

Продолжување на рокот за Јавниот повик за избор на најдобри бизнис планови 
16.10.2015
Согласно договореното на состанокот за Јавниот повик за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис,  се продолжи рокот за аплицирање по истиот до 22.10.2015 година.

Документација во врска со јавниот повик:
1. Јавен повик за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис (со продолжениот рок за аплицирање);
2. Упатство за пишување бизнис план и
3. Соопштение за продолжување на Јавен повик за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис (објавен на веб страната на Министерство за економија www.economy.gov.mk и порталот www.konkurentnost.mk)

Конкурс за доделување стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS програмата 
01.09.2015
Националната CEEPUS канцеларија при Министерството за образование и наука објавува Конкурс за стипендии за студиски престој надвор од Р. Македонија, за летниот семестар од учебната 2015/2016 година, преку CEEPUS програмата за размена на студенти и наставен кадар. Наставен кадар, како и студенти од прв, втор и трет циклус студии имаат можност да аплицираат за стипендии за студиски престој на некој од универзитетите во земјите партнери и потписници на Договорот за соработка.

Програмата има за цел да промовира мобилност на студенти и кадар и соработка и развивање на заеднички студиски програми што води до заеднички дипломи (Joint Degree).

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е вклучен преку следниве факултети: Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ (Катедра за славистика и катедра за германски јазик и книжевност), Медицинскиот факултет, Факултетот за ветеринарна медицина, Машинскиот факултет (Институт за производно инженерство), Природно-математичкиот факултет (институтите за математика, хемија, етнологија и антропологија и географија), Технолошко-металуршкиот факултет, Факултетот за земјоделски науки и храна, Факултетот за електротехника и информациски технологии, Филозофскиот факултет (Институт за историја на уметност и археологија) и Градежен факултет (Катедра за техничка механика и јакост на материјалите).

Крајниот рок за аплицирање за летниот семестар во учебната 2015/2016 година е 31 октомври 2015 година, а аплицирањето се врши само електронски, на интернет-страницата на CEEPUS програмата:


Повеќе информации за стипендиите може да се добијат во Националната CEEPUS канцеларија при Министерството за образование и наука, на тел.: 3140 185, или на следнава е-адреса: olga.dukovska@mon.gov.mk


Швајцарската влада доделува стипендии за странски студенти  
07.08.2015   
Амбасадата на Швајцарија во Р. Македонија има чест да ги извести сите заинтересирани дека швајцарската влада, во соработка со Федералната комисија за стипендирање странски студенти доделува од 20 до 30 стипендии на студенти од средно и источноевропските држави и државите од Кавказ, за академската 2016/2017 година.

Стипендиите им овозможуваат на висококвалификуваните млади кадри со завршени постдипломски студии од сите области, научноистражувачки активности на докторски и постдокторски студии на некој од јавно финансираните универзитети или признати институции (швајцарските универзитети, федералните институти за технологија, наставно и научноистражувачките институти, како и универзитетите за применети науки).

Се доделуваат следниве видови стипендии: за научно истражување, за докторски и за постдокторски студии.

Апликацијата, со целокупната документација треба да се достави во Швајцарската амбасада во Скопје, најдоцна до 15 ноември 2015 година, а формуларот за апликација и останатата потребна документација може да се подигнат од Амбасадата (телефон за контакт: 3103 330, e-адреса: sko.vertretung@eda.admin.ch).

Повеќе информации во однос на стипендиите, може да се добијат на интернет-страницата на Швајцарската амбасада во Скопје:


650. години Универзитет во Виена 
19.05.2015
Универзитетот во Виена, најголемиот Универзитет во Средна Европа, оваа година прославува 650. години од своето постоење. По тој повод, за првпат на едно место ќе се соберат сите алумни членови на Универзитетот: Worldwide Alumni Map.

Пријавувањето и регистрирањето на алумни-членовите е на следнава интернет-страница: