Универзитетска листа на слободни изборни предмети за прв циклус на студии


1. Архитектонски факултет
2. Градежен факултет
3. Економски факултет
4. Машински факултет
5. Медицински факултет
6. Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
7. Правен факултет „Јустинијан Први“
8. Природно-математички факултет
9. Стоматолошки факултет
10. Технолошко-металуршки факултет
11. Факултетот за ветеринарна медицина
12. Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
13. Факултет за драмски уметности
14. Факултет за електротехника и информациски технологии
15. Факултет за земјоделски науки и храна
16. Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
17. Факултет за ликовни уметности
18. Факултет за музичка уметност
19. Факултет за физичка култура
20. Фармацевтски факултет
21. Филозофски факултет
22. Филолошки факултет „Блаже Конески“
23. Шумарски факултет


 

Последни новости

20-06-2018 - Градежен факултет - Скопје
одржани 16-тата Европска-подунавско конференција за геотехничко инженерство и Семинар под наслов “Управување со ризици во тенелоградбата”

12-06-2018 - КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1
ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за академската 2018/2019 година

12-06-2018 - Од доделувањето на
награди за најдобрите студенти на УКИМ

11-06-2018 - Предавање
„Математичари, Мистици, Чуда“

05-06-2018 - 8.6.2018, петок, 11.00ч., Ректорат на УКИМ
УКИМ ги наградува најдобрите студенти

31-05-2018 - Предавање
под наслов: „Пребришани умови, испрани мозоци“

31-05-2018 - Од одбележувањето на
69-годишнината од основањето на Универзитетот и одбележувањето на Денот на светите Кирил и Методиј - патрониот ден на Универзитетот

07-05-2018 - Светски ден на креативноста и иновативноста
21 Април 2018 година

07-05-2018 - П О К А Н А
по повод одбележувањето на 69-годишнината од основањето на Универзитетот и одбележувањето на Денот на светите Кирил и Методиј - патрониот ден на Универзитетот.

02-05-2018 - Учеството на Правниот Факултет
на меѓународниот натпревар по меѓународно право Philip Jessup

25-04-2018 - ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ
5.5.2018 / 10:00 - 17:00 / Кампус на технички факултети (МФС, ФЕИТ, ФИНКИ, ТМФ)