Стипендии

Повик на амбасадата на САД во Скопје 


Амбасадата на САД во Скопје објави повик за студентска пракса во рамки на Програмата за пракси за странски студенти - Foreign National Student Internship Program (FNSIP). Оваа програма има за цел да им даде на студентите од Северна Македонија посебна можност да се стекнат со работно искуство преку стажирање во Амбасадата на САД во Скопје. Рокот за пријавување е до 7.4.2024 година. Во прилог е информацијата на англиски јазик во целост.Конкурс за Фулбрајт стипендии 

Амбасадата на САД објави дека апликациите за Програмата Фулбрајт се достапни на нивната вебстраница и социјалните платформи. Информации за условите и роковите за аплицирање ќе најдете на линковите:

For the Fulbright Scholar applications, please visit: Fulbright Scholar Competition. This program facilitates postdoctoral studies, including postdoctoral research, and/or a combination of postdoctoral research and teaching for professors across various professional backgrounds.

For the Fulbright Student applications, please visit: Fulbright Student Competition. This program provides opportunities for postgraduate studies to undergraduate students, as well as those currently enrolled in postgraduate or PhD programs. Eligible students may also apply to conduct their MA/S or PhD thesis research in the United States through this scholarship too.

Конкурс за стипендии за академска 2024/2025 кои ги доделува Владата на Романија 

Владата на Романија доделува стипендии за академска 2024/2025 за странски студенти на  трите циклуси студии. Информациите за условите и роковите за аплицирање на следните линкови