Управа и Совет на МСМЈЛК при УКИМ во Скопје

УПРАВА 

проф. д-р Кристина Николовска
директор на МСМЈЛК при УКИМ во Скопје
k.nikolovska@ukim.edu.mk

м-р Евдокија Илијевска
помлад соработник за деловно работење
evdokijailijevska@ukim.edu.mk


СОВЕТ НА МСМЈЛК ПРИ УКИМ ВО СКОПЈЕ 

  • проф. д-р Александар Скепаровски, проректор за меѓународна соработка
  • проф. д-р Кристина Николовска, директор
  • проф. д-р Веселинка Лаброска, член на МАНУ
  • проф. д-р Наташа Аврамовска
  • проф. д-р Симон Саздов
  • проф. д-р Марјан Марковиќ
  • проф. д-р Наташа Аврамовска
  • проф. д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева