Конкурс

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2018/2019 година 

Слободни места за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во втор уписен рок во академската 2018/2019 година

ЛИСТА НА МЕНТОРИ (втор уписен рок) за Kонкурс за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2018/2019 година (тука документот во прилог)

Рокови по Конкурсот (прв рок)

 

Прв рок

Пријавување на кандидатите

12.9 до 28.9.2018

Објавување прелиминарни листи

                               8.10.2018

Одлучување по приговори

 10.10.2018

Објавување конечни листи

12.10.2018

Запишување на кандидатите

18.10.2018


Дополнување на КОНКУРСОТ за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2018/2019 година

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТА НА МЕНТОРИ за Kонкурсот за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2018/2019 година

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2018/2019 година

Info for the Call for PhD 2018/19