Годишни конференции

Годишните конференции за студентите од втори, четврти и шести семестар на Универзитетската докторска школа за докторски студии, во учебната 2023/2024 година се реализираат по следниот распоред:

  • Годишна конференција во зимскиот семестар за студентите во II, IV и VI семестар (20.11.2023-7.12.2023)
  • Годишна конференција во летниот семестар за студентите во II, IV и VI семестар (22.4.2024-17.5.2024)