Лекторати

ЛЕКТОРАТИ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО СТРАНСТВО 


Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ во Скопје испраќа лектори по македонски јазик на универзитетите каде што има лекторати. Такви лекторати има во 11 универзитетски центри во светот.

АЛБАНИЈА
Универзитетот во Тирана
Отворен во академската 2023/24 година
Лектор: д-р Славица Свидерска
gadzova.sviderska@gmail.com

НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА
Универзитетот за странски студии во Пекинг
Отворен во академската 2022/23 година.
Македонскиот јазик се изучува како изборен предмет.
Број на часови: 
Раководител на Катедрата за македонски јазик и литература: проф. Чен Цјао
Лектор: Рената Пенчова
renatapencova@yahoo.com

ПОЛСКА
Јагелонскиот универзитет во Краков
Отворен во академската 1974/75 година.
Македонскиот јазик се изучува задолжително како втор предмет.
Број на часови: 8 неделно.
Лектор: м-р Елена Мицевска-Змејкоска
elenamicevska@hotmail.com

Шлезискиот универзитет во Сосновјец
Отворен во академската 1987/88 година.
Македонскиот јазик се изучува како главен и како втор предмет.
Број на часови: 20 неделно.
Лектор: Никола Илиевски
iko.ilievski1@gmail.com

РОМАНИЈА
Факултетот за странски јазици и литератури во Универзитетот во Букурешт
Отворен во академската 1974/75 година.
Македонскиот јазик се изучува факултативно 3 години.
Број на часови: 6 неделно.
Лектор: Елена Ѓорѓиовска
elenagorgiovska@hotmail.com


РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА
Државниот универзитет „Ломоносов“ во Москва
Отворен во академската 1975/76 година.
Македонскиот јазик се изучува 5 години како главен предмет.
Број на часови: 20 неделно.
Предавач  - д-р Ала Шешкен
Предавач - д-р Елена Верижникова
Лектор: м-р Христина Ангелеска
hristinangeleska@gmail.com


ТУРЦИЈА
Универзитетот во Анкара
Отворен во академската 2022/23 година.
Македонскиот јазик се изучува како изборен предмет.
Број на часови: 
Раководител на Катедрата за македонски јазик и литература: проф. д-р Мелахат Парс
Лектор: Дарко Темелкоски 
darko84@yahoo.com

Универзитетот во Истанбул
Отворен во академската1985/86 година.
Македонскиот јазик се изучува како изборен предмет.
Број на часови: 10 неделно.
Раководител на Катедрата за македонски јазик и литература: проф. д-р Туркан Олџај
Лектор: д-р Габриела Ивановска 
g_ivanovska@yahoo.com

УНГАРИЈА
Универзитетот „Елте‘‘ во Будимпешта
Отворен во академската 1988/89 година.
Македонскиот јазик се изучува како факултативен предмет.
Број на часови: 8 неделно.
Лектор: м-р Златко Панзов
zlatkopanzov@gmail.com

ФРАНЦИЈА
Инстиутот ИНАЛКО во Париз
Отворен во академската 1973/74 година.
Македонскиот јазик се изучува како главен предмет (се издаваат дипломи за: додипломски, магистерски и докторски студии во македонистика)
Број на часови: 23 неделно.
раководител на Катедрата: проф. д-р Фроса Пејоска-Бушеро
лектор: м-р Ѓоко Здравески
gzdraveski@flf.ukim.edu.mk

ХРВАТСКА
Филозофскиот факултет при Универзитетот во Риека
Отворен во академската 2008/2009
Македонскиот јазик се изучува како главен предмет.
Број на часови: 12 неделно.
Лектор: м-р Биљана Стојановска
biljana.stojanovska@ukim.edu.mk

 

ЦЕНТРИ ВО КОИШТО СЕ ИЗУЧУВА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Македонскиот јазик се изучува и во десетина центри во светот, а го предаваат, редовно или повремено, наставници што се вработени на тамошните универзитети. Таква настава, на различни нивоа, има на следниве универзитети:

Велика Британија
Лондон
предавач: м-р Ана Илиевска Завршник

Канада
Торонто - д-р Кристина Крамер (во пензија)
Отворен 1986 година.

САД
Чикаго - д-р Виктор Фридман (во пензија)

Полска
Познањ - Барбара Јариш

Руска Федерација
Перм - доц. д-р Наталија Бороникова 
д-р Александар Талески

Македонскиот јазик на додипломски студии се изучува на почетно и средно ниво, (фонд на часови 2+2).

Македонскиот јазик на постдипломски студии се изучува како втор словенски јазик-почетно ниво, (фонд на часови 2+2).

Воронеж
проф. д-р Марина Панова

Словачка
Братислава - д-р Звонко Танески

Словенија
Љубљана - проф. д-р Намита Субиото
Марибор -  д-р Ѓоко Николовски

Србија
Нови Сад - д-р Жељко Милановиќ
Ниш - проф. д-р Данијела Костадиновиќ
лектор: м-р Моника Илкова

Хрватска
Загреб - проф. д-р Борис Павловски
               доц. д-р Борјана Прошев-Оливер
               доц. д-р Ивица Баковиќ

Чешка Република
Брно -  д-р Кристина Дуфкова
          
Храдец Кралове - д-р Кристина Дуфкова