Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

 Декан Проф. д-р Ацо Гиревски
 Продекан Доц. м-р Петко Златески
 Адреса ул. „Загрепска“ бр. 29
1000 Скопје
 Телефон и факс 02/3092-872
 e-mail agirevski@pbf.edu.mk
 www www.pbf.edu.mk

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Шумарски факултет

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
 

Последни новости

18-03-2015 - IN MEMORIAM
Graham Wightman Reid / Греам Вајтмен Рид

18-03-2015 - Конкурс
за доделување на наградата „Св. Кирил и Методиј“ за 2015 година

06-03-2015 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СТИПЕНДИИ
Нова можност за студирање на некој од универзитетите во Руската федерација

05-03-2015 - УСПЕШНО ЗАВРШЕНА ЧЕТВРТАТА НАДВОРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА
Експертскиот тим на Европската асоцијација на универзитети го презентираше прелиминарниот извештај за четвртата надворешна евалуација на УКИМ

23-02-2015 - ИНФОРМАЦИЈА ЗА НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА УКИМ ЗА КВАЛИТЕТОТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

12-02-2015 - Писмо на Ректорот
до Министерот за образование и наука

04-02-2015 - Покана за свечен настан
УКИМ - Амбасада на Руска федерација, 6.2.2015, 11,00 часот, Ректорат на УКИМ

03-02-2015 - Одговор до министерот за образование и наука
на предлогот за средба на 10. февруари о.г.

30-01-2015 - ПИСМО ДО МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

13-01-2015 - Обраќање на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
доставено до претседателот на Собранието на Република Македонија г. Трајко Вељановски и до министерот за образование и наука на Владата на Република Македонија г. Абдилаќим Адеми

04-01-2015 - Одговор на ректорот, проф. д-р Велимир Стојковски до Професорскиот пленум
Писмото кое го добив од вас насловено како „отворено писмо“, не е вообичаен начин на комуникација на членови на една иста академска заедница, особено ако знаете дека вратите на Ректоратот секогаш се отворени, но, сеедно.