Зимски школи

Трета зимска школа 

 1. Свечено отворање на Третата зимска школа на МСМЈЛК при УКИМ, во чест на Ацо Шопов
 2. Презентација на „Лирскиот дом на Ацо Шопов“ на Третата зимска школа на МСМЈЛК при УКИМ
 3. „Македонија е во светот“ со стиховите на Ацо Шопов
 4. Свечено затворање на Третата зимска школа на МСМЈЛК при УКИМ, во чест на Ацо Шопов


Втора зимска школа 


Прва зимска школа 

 1. Пригодно обраќање на г. СТЕВО ПЕНДАРОВСКИ, претседател на Р Северна Македонија

 2. Пригодно обраќање на г-ѓа. МИЛА ЦАРОВСКА, министерка за обазование и наука на Р Северна Македонија

 3. Поздравна реч на проф. д-р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ, ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

 4. Поздравна реч на проф. д-р ВЕСНА МОЈСОВА-ЧЕПИШЕВСКА, директорка на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ во Скопје

 5. За Конески од Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ во Скопје

 6. Прошетка низ Битола со камерата и низ приказната на лекторката м-р Биљана Стојановска

 7. Затворање на првата зимска школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ во Скопје

 8. Конески во виножито од јазици