Инфо блок

Поставена: 20-05-2022 23:39  
По повод 75 години Институт за педагогија при Филозофскиот факултет
ОДРЖАНА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНИЦИЈА ВО ОХРИД
По повод одбележувањето на значајниот јубилеј 75 години од постоењето на Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет, во Охрид од 16-ти до 18-ти мај 2022 година се одржа Меѓународна научна конференција на тема „75 години Институт за педагогија – Воспитно-образовни предизвици и перспективи“.

На отворањето на конференцијата присуствуваше и Ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје, проф. д-р Никола Јанкуловски, кој со пригоден говор се обрати до присутните. Нему му беше доделена и плакета за исклучителен придонес за успешна организација на Меѓународната научна конференција.

Исто така, на отворањето на Конференцијата беа присутни и проректорките проф. д-р Христина Спасевска, проф. д-р Валентина Гечевска и проф. д-р Биљана Ангелова, како и генералниот секретар на Универзитетот м-р Марија Маневска.

На отворањето се обратија и Министерот за образование и наука, г-дин Јетон Шаќири, Деканот на Филозофскиот факултет, проф. д-р Ратко Дуев, Градоначалникот на општина Охрид, г-дин Кирил Пецаков и Раководителката на Институтот за педагогија, проф. д-р Елизабета Томевска-Илиевска.
Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје