Инфо блок

Поставена: 07-04-2022 12:43  
Зборуваме отворено за наука
„НАУКАТА ГО ПОВРЗУВА СВЕТОТ! ПОВРЗИ СЕ СО УКИМ!“
12.04.2022 / 12:00-13:30

Живеејќи и творејќи во време на 4-та индустриска револуција, го имаме тој предизвик, да чекориме по патот на глобалните истражувања и технолошките иновации, кои креираат нов свет, базиран на континуиран развој.

УКИМ има цврста заложба за движење во чекор со времето и новините кои ги носи светот на откритијата, свет кој создава цивилизациски придобивки и го подобрува општеството во целина.

Науката е значајна за секој поединец, станува отворена, разбирлива, граѓанска, двигател на развојот и дел од современото живеење.

Драги студенти, вклучете се на 12-ти Април во 12:00 на Zoom, бидете дел од дебатата за наука, и откријте зошто сте Вие потребни.    

На настанот ќе говорат:
 1. Проф.д-р Никола Јанкуловски, ректор на УКИМ
 2. Проф.д-р Валентина Гечевска, проректор за наука на УКИМ
 3. Проф.д-р Јасмина Тониќ Рибарска, раководител на Центарот за кариера на УКИМ
 4. Проф. д-р Валентин Мирчески, редовен професор на Институтот по хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје
 5. Проф. д-р Марија Вавлукис, редовен професор на Медицински факултет
 6. Проф. д-р Ефтим Здравевски, доцент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
 7. Проф.д-р Владимир Ивановски, редовен професор на Институтот по хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје
 8. Проф.д-р Марјан Гушев, редовен професор на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство  
 9. Проф. д-р Никола Стиков, професор по биомедицински инженеринг на Политехничката школа при Универзитетот во Монтреал и постојан член на Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања на УКИМ
 10. Проф. д-р Владимир Атанасовски, редовен професор на Факултет за електротехника и информациски технологии
 11. Проф. д-р Ѓоше Стефков, редовен професор, Фармацевтски факултет
 12. Марија Акимовска, Менаџер за развој на бизнис во THRIVITY, Модератор на настанот

Настанот е дел од серијалот Зборуваме отворено, во организација на Центарот за кариера на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје и THRIVITY Кариерниот центар, кој ги следи трендовите од областа на човечкиот капитал и се стреми кон остварување на визијата за креирање на отворен, конкурентен и транспарентен пазар на труд.

За да можете да го следите настанот онлајн потребно е да се пријавите на следниот линк.

Ве очекуваме!
Зборуваме за наука!
Зборуваме за младите!
Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје