Инфо блок

Поставена: 17-03-2023 14:18  
За универзитетските рангирања
Во изминатиот период заложбите на УКИМ, заедно со сите членови на научно-истражувачкиот кадар на Универзитетот, се да поставиме одредени рамки и да направиме пат кој би ни овозможил подобрување на резултатите. Во предвид ги зедовме светските ранг листи, на кои како Универзитет се стремиме да се искачуваме нагоре.

Фокусот на УКИМ е кон универзитетски рангирања на:
•    Scimago Rank,
•    Webometrics Ranking of World Universities,
•    QS World University Rankings,
•    Center for World University Ranking (CWUR), како и
•    Times Higher Education World University Rankings (THE) и
•    Academic Ranking of World Universities (ARWU) или Shanghai Ranking, за која листа свесни сме дека се потребни дополнителни заеднички залагања.

Секако, постојат и други рангирања на универзитетите низ светот, но како најзначајни и релевантни во академскиот свет, фокусот е на претходно наведените.

Во однос на објавената листа на сервисот за рангирање на универзитетите AD Scientific Index, со цел да ја разгледаме состојбата преку релевантни податоци, изработивме анализа и информација за истата, која сметаме ги појаснува работите и може да се преземе на следниот линк.
Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје