Инфо блок

Поставена: 10-11-2022 22:35  
На УКИМ
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА НАУКАТА ЗА МИР И РАЗВОЈ

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје го одбележа Светскиот ден на науката за мир и развој - 10 Ноември, кој по две пандемиски години, се одржа со физичко присуство, во аулата на Ректоратот на Универзитет.

Традиционално, Универзитетот го одбележува Светскиот ден на науката со промоција на најдобрите научници и уметник на Универзитетот за достигнувањата реализирани во изминатата календарска година. Годинава, овој настан беше збогатен со доделување на плакета за посебен придонес во развојот на научноистражувачката дејност на Универзитетот и исклучителни достигнувања во целокупната кариерата.

Доделени се НАГРАДИ на НАЈДОБРИ НАУЧНИЦИ  И УМЕТНИК ВО 2021 ГОДИНА:
 • во НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ со врвни резултати за 2021 година е избрана д-р Рената Ќуштеревска, вонреден професор на ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ.
 • во НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ НА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИТЕ НАУКИ со врвни резултати за 2021 година е избран д-р Петре Ламески, вонреден професор на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО.
 • во НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ со врвни резултати за 2021 година е избран д-р Игор Спироски, вонреден професор на Медицинскиот факултет.
 • во НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ со врвни резултати за 2021 година е избрана д-р Виолета Цветковска, вонреден професор на ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ.
 • во НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ НА ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ со врвни резултати за 2021 година е избрана д-р Лидија Тантуровска, научен советник на ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „Крсте Мисирков“,
 • ЗА НАЈДОБАР УМЕТНИК за 2021 година е избрана м-р Дарија Андовска, редовен професор на Факултетот за музичка уметност.

Доделени се ПЛАКЕТИ ЗА ПОСЕБЕН ПРИДОНЕС ВО РАЗВОЈ НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈАТА И АФИРМАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, и тоа:
 1. На проф. д-р Трајче Стафилов, редовен професор (во пензија) на Природно-математичкиот факултет во знак на признание за посебен придонес, во две категории:
  • за исклучително достигнување во кариерата и објавени повеќе од 100 научни трудови афилирани на Универзитетот, индексирани во базата Web of  Science (199 заклучно со 2021),
  • за исклучително достигнување во кариерата и меѓународно признаена извонредност преку застапеност во листата на  Stanford Универзитетот за 2% најцитирани научници на планетата за целата кариера, заклучно со 2021.

 2. На проф. д-р Марјан Гушев, редовен професор на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во знак на признание за посебен придонес, во две категории:
  • за исклучително достигнување во кариерата и објавени повеќе од 100 научни трудови афилирани на Универзитетот, индексирани во базата Web of Science (158 заклучно со 2021)
  • за најголем број научни публикации на Web of Science  во изминатата деценија 2011 – 2020.

 3. На проф. д-р Лилјана Гавриловска, редовен професор (во пензија) на  Факултетот за електротехника и информациски технологии во знак на признание за посебен придонес, во две категории:
  • за исклучително достигнување во кариерата и објавени повеќе од 100 научни трудови афилирани на Универзитетот, индексирани во базата Web of Science (116 заклучно со 2021),
  • за раководење на најголем број меѓународни проекти во периодот на интегриран универзитет 2009 -2021 година.

 4. На академик проф. д-р Љупчо Коцарев, редовен професор (во пензија) на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во знак на признание за посебен придонес, во две категории:
  • за исклучително достигнување во кариерата и објавени повеќе од 100 научни трудови афилирани на Универзитетот, индексирани во базата Web of Science (106 заклучно со 2021),
  • исклучително достигнување во кариерата и меѓународно признаена извонредност преку застапеност во листата на  Stanford Универзитетот за 2% најцитирани научници на планетата за целата кариера, заклучно со 2021.

 5. На проф. д-р Гоце Спасовски, редовен професор на Медицинскиот факултет му се доделува во знак на признание за посебен придонес, во категоријата:
  • за исклучително достигнување во кариерата и објавени повеќе од 100 научни трудови афилирани на Универзитетот, индексирани во базата Web of Science (114 заклучно со 2021).

 6. На проф. д-р Иван Грозданов, редовен професор (во пензија) на Природно-математичкиот факултет во знак на признание за посебен придонес, во категоријата:
  • за исклучително достигнување во кариерата и меѓународно признаена извонредност преку застапеност во листата на  Stanford Универзитетот за 2% најцитирани научници на планетата за целата кариера, заклучно со 2021.

 7. На академик проф. д-р Леонид Грчев, редовен професор (во пензија) на Факултетот за електротехника и информациски технологии во знак на признание за посебен придонес, во категоријата:
  • за исклучително достигнување во кариерата и меѓународно признаена извонредност преку застапеност во листата на Stanford Универзитетот за 2% најцитирани научници на планетата за целата кариера, заклучно со 2021.

На настанот пред присутните се обрати ректорот на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје проф. д-р Никола Јанкуловски, Проректорката за наука проф. д-р Валентина Гечевска, добитничката на награда за 2021 година проф. д-р Лидија Тантуровска и добитниците на Плакета на Универзитетот академик проф. д-р Љупчо Коцарев и проф. д-р Лилјана Гавриловска.

Обраќањето на академик проф. д-р Љупчо Коцарев, кој во името на добитниците на Плакета на Универзитетот се обрати пред присутните, може да го прочитате тука.

Универзитетот подготви видео од настанот, кое може да го погледнете на следниот линк.


УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство и рибарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје