Инфо блок

Поставена: 12-04-2022 23:09  
На УКИМ
НАУКАТА ГО ПОВРЗУВА СВЕТОТ! ПОВРЗИ СЕ СО УКИМ!
Центарот за кариера на УКИМ и THRIVITY Кариерниот центар организираа настан, трет по ред, под мотото „Зборуваме отворено за наука“.

Настанот се одржа на 12.04.2022 / 12:00-14:00 часот, на хибриден начин. Притоа, говорниците беа со физичко присуство во Ректоратот на УКИМ, а настанот можеше да се следи и преку платформата Zoom. Настанот го следеа 140 лица, најголем број студенти, што посебно не радува.

Овој пат сакавме да допреме до студентите и да им ја приближиме науката, значајна за секој поединец, која денес во 4.0 индустрија станува отворена, разбирлива, граѓанска, двигател на развојот и дел од современото живеење.

УКИМ, како стожер на знаењето и науката во државата, има цврста заложба за движење во чекор со времето и новините кои ги носи светот на откритијата, свет кој создава цивилизациски придобивки и го подобрува општеството во целина.Токму затоа и овој настан, на кој пораката беше испратена до студентите, до младите истражувачи.

На настанот говореа:
 1. Проф. д-р Никола Јанкуловски, ректор на УКИМ
 2. Проф. д-р Валентина Гечевска, проректор за наука на УКИМ
 3. Проф. д-р Јасмина Тониќ Рибарска, раководител на Центарот за кариера на УКИМ
 4. Проф. д-р Валентин Мирчески, редовен професор на Институтот по хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје
 5. Проф. д-р Марија Вавлукис, редовен професор на Медицински факултет во Скопје
 6. Проф. д-р Ефтим Здравевски, доцент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје
 7. Проф. д-р Владимир Ивановски, редовен професор на Институтот по хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје
 8. Проф. д-р Марјан Гушев, редовен професор на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје
 9. Проф. д-р Никола Стиков, професор по биомедицински инженеринг на Политехничката школа при Универзитетот во Монтреал и постојан член на Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања на УКИМ
 10. Проф. д-р Владимир Атанасовски, редовен професор на Факултет за електротехника и информациски технологии во Скопје
 11. Проф. д-р Ѓоше Стефков, редовен професор, Фармацевтски факултет во Скопје
 12. Марија Акимовска, Менаџер за развој на бизнис во THRIVITY, Модератор на настанот
 
Студентите зедоа активно учество со свои прашања и дискусија со научниците.
 
Настанот беше дел од серијалот Зборуваме отворено, во организација на Центарот за кариера на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје и THRIVITY Кариерниот центар.


Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје