53. Летна школа на МСМЈЛК

ПРИГОДНИ ОБРАЌАЊА 

ЛЕКТОРСКИ ВЕЖБИ (настава на далечина) 

Почетно ниво:
    •  д-р БОРЧЕ АРСОВ
    •  м-р БИЉАНА СТОЈАНОВСКА

Средно ниво:
    •  м-р БОБАН КАРАПЕЈОВСКИ
    •  м-р БОЈАН ПЕТРЕВСКИ
    •  МАРИЈА ПАНДЕВА

Напреднато ниво (јазик)
    •  доц. д-р ГОРДАНА АЛЕКСОВА


ПРЕДАВАЊА 
проф. д-р ЕМИЛИЈА ЦРВЕНКОВСКА
ОД ГЛАГОЛИЦА ДО СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА КИРИЛИЦА
(по повод 75 години од македонската азбука)

проф. д-р ДИМИТАР ПАНДЕВ
Г. ПРЛИЧЕВ НАСПРОТИ К. МИЛАДИНОВ
(по повод 190 години од раѓањето на Григор Прличев и Константин Миладинов)

проф. д-р АНГЕЛИНА БАНОВИЌ-МАРКОВСКА
В. ЧЕРНОДРИНСКИ НАСПРОТИ Д. ДУКОВСКИ
(по повод 120 година од праизведбата на „Македонска крвава свадба“ од Војдан Чернодрински)

проф. д-р МАРЈАН МАРКОВИЌ
ПРИНЦИПИТЕ НА ЛИНГВИСТИЧКАТА ГЕОГРАФИЈА ВО ОБРАБОТКАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ ДИЈАЛЕКТИ
(по повод 100 години од раѓањето на академик Божидар Видоески)

проф. д-р ЃОКО ЃОРГЕВСКИ
ДУХОВНОТО НАСЛЕДСТВО НА СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ

проф. д-р СИМОНА ГРУЕВСКА-МАЏОСКА
ЈАЗИЧНАТА ПОЛИТИКА ЗА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ОД НЕГОВАТА СТАНДАРДИЗАЦИЈА ДО ДЕНЕС
(по повод 75 години стандарден македонски јазик)

проф. д-р ТРАЈЧЕ СТАМЕСКИ
АСПЕКТИТЕ НА ПРОЗАТА НА МАРКО ЦЕПЕНКОВ
(по повод 100 години од смртта на Марко Цепенков)

проф. д-р СОЊА СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР
РАСКАЗИТЕ НА ЈАНЕВСКИ – ВУЛКАН ОД ФАНТАЗИЈА И ЛЕКСИЧКО БОГАТСТВО   
(по повод 100 години од раѓањето на Славко Јаневски)

проф. д-р АНАСТАСИЈА ЃУРЧИНОВА
ИЗБОР ОД НАУЧНИТЕ ИЗДАНИЈА НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ВО СКОПЈЕ

проф. д-р ЕЛЕНА ЈОВАНОВА-ГРУЈОВСКА
НАУЧНА ПРОШЕТКА СО ИЗДАНИЈАТА НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“

проф. д-р МАЈА ЈАКИМОВСКА-ТОШИЌ
НАУЧНА ПРОШЕТКА СО ИЗДАНИЈАТА НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА


КУРСЕВИ ПО ИЗБОР 
1.Курс: македонскиот јазик
проф. д-р СЛАВИЦА ВЕЛЕВА

2.Курс: македонска литература и култура
проф. д-р КРИСТИНА НИКОЛОВСКА

3.Курс: македонска литература и култура
проф. д-р НИКОС ЧАУСИДИС


 

Последни новости

20-05-2022 - Со положување свежо цвеќе пред споменикот на светите Кирил и Методиј
ОДБЕЛЕЖАНИ 73-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО И ПАТРОНИОТ ДЕН НА УКИМ

20-05-2022 - По повод 75 години Институт за педагогија при Филозофскиот факултет
ОДРЖАНА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНИЦИЈА ВО ОХРИД

20-05-2022 - Економскиот институт во Скопје
ОДБЕЛЕЖУВА 70 ГОДИШНИНА ОД ОСНОВАЊЕТО

19-05-2022 - Во Ректоратот на УКИМ
ВРАЧЕНИ НАГРАДИТЕ НА НАЈДОБРО ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА И НА СТУДЕНТИТЕ - ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА „26 ЈУЛИ“ ОД ФОНДАЦИЈАТА „ФРАНК МАНИНГ“

13-05-2022 - Програма
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА ПАТРОНИОТ ДЕН НА УКИМ

12-05-2022 - На Економскиот институт во Скопје
СВЕЧЕНО ЌЕ СЕ ОДБЕЛЕЖИ 70-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО

09-05-2022 - На техничкиот кампус на УКИМ
ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА GREDIT 2022

21-04-2022 - Macedonian Veterinary Review
КЛАСИФИЦИРАН ВО ESCI НА WoS

21-04-2022 - Од активностите на Бизнис акцелераторот

14-04-2022 - На УКИМ
ПРОМОЦИЈА НА ДОКТОРИ НА НАУКИ - 14.4.2022

12-04-2022 - На УКИМ
НАУКАТА ГО ПОВРЗУВА СВЕТОТ! ПОВРЗИ СЕ СО УКИМ!

07-04-2022 - Зборуваме отворено за наука
„НАУКАТА ГО ПОВРЗУВА СВЕТОТ! ПОВРЗИ СЕ СО УКИМ!“

05-04-2022 - На УКИМ
ПРОМОЦИЈА НА ДОКТОРИ НА НАУКА

24-03-2022 - На МТВ
ЕМИСИИ ЗА „ОТВОРЕНА НАУКА“