University

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje 

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

The Ss. Cyril and Methodius University in Skopje is the first state University in the Republic of North Macedonia, founded in 1949, initially with three faculties. At the moment, the University represents a functional community of 23 faculties, 5 research institutes, 4 public scientific institutions - associate members, 1 associate member - other higher education institution and 7 associate members - other organizations. Its activities are stipulated by the Law on Higher Education and the Statute of the University.

The Ss. Cyril and Methodius University develops study programmes in all scientific fields – natural sciences and mathematics, technical and technological sciences, medical sciences and health, biotechnical sciences, social sciences, humanities and arts. Except for the faculties, the research work, also is carried out in the independent research institutes as an integral part of the University.

Nowadays, the illustration of UKIM through figures is as follows: over 28,400 students in the first cycle and 1,100 students in the second cycle of studies are part of the teaching and educational process. The third cycle - doctoral studies is realized within the School of Doctoral Studies, with a total of 1,071 students. Over 3,100 teaching, research, associate, as well as administrative staff participate in the realization of the teaching and scientific process at the faculties and institutes.

The University has produced around 134,600 graduated high-professional staff (with obtained Bachelor degree); 13,800 candidates obtained Master’s and Specialist's degree and around 4,000 candidates obtained the doctoral degree in all teaching and scientific fields.

The overall activities of the University also include sport, artistic, informative, recreational and other activities organized within many associations, clubs etc.

 

Последни новости

04-07-2022 - Информација до јавноста
ИЗВЕДЕН ХАКЕРСКИ НАПАД НА Facebook СТРАНАТА НА УКИМ

01-07-2022 - Покана за презентација
ПРОЕКТ F1INSCHOOLS - LONDON, ЈУЛИ '22

14-06-2022 - Успешен прв „Ден за кариерен развој“ на платото на УКИМ
ПОВЕЌЕ ОД 1000 СТУДЕНТИ ГО ПОСЕТИЈА ПРВИОТ „ДЕН ЗА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ“ НА ПЛАТОТО НА УКИМ

13-06-2022 - Објавен првиот академски труд
СО АФИЛИЈАЦИЈА НА ЦЕНТАРОТ ЗА НАПРЕДНИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИСТРАЖУВАЊА НА УКИМ

03-06-2022 - На платото на УКИМ
ДЕН ЗА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ

03-06-2022 - Интернационален стартап натпревар 2022
PROMETHEUS

27-05-2022 - Во организација на Факултетот за музичка уметност
КОНЦЕРТНА СЕРИЈА „MUSICA VIVA НА ОТВОРЕНО“ – 27, 28 И 29 МАЈ 2022 ГОДИНА

23-05-2022 - Обраќање на ректорот на УКИМ проф. д-р Никола Јанкуловски
ПО ПОВОД „24 МАЈ“ - ДЕНОТ НА СВЕТИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЈ – ПАТРОНИОТ ДЕН НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

20-05-2022 - Со положување свежо цвеќе пред споменикот на светите Кирил и Методиј
ОДБЕЛЕЖАНИ 73-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО И ПАТРОНИОТ ДЕН НА УКИМ

20-05-2022 - По повод 75 години Институт за педагогија при Филозофскиот факултет
ОДРЖАНА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНИЦИЈА ВО ОХРИД

20-05-2022 - Економскиот институт во Скопје
ОДБЕЛЕЖУВА 70 ГОДИШНИНА ОД ОСНОВАЊЕТО

19-05-2022 - Во Ректоратот на УКИМ
ВРАЧЕНИ НАГРАДИТЕ НА НАЈДОБРО ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА И НА СТУДЕНТИТЕ - ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА „26 ЈУЛИ“ ОД ФОНДАЦИЈАТА „ФРАНК МАНИНГ“

13-05-2022 - Програма
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА ПАТРОНИОТ ДЕН НА УКИМ

12-05-2022 - На Економскиот институт во Скопје
СВЕЧЕНО ЌЕ СЕ ОДБЕЛЕЖИ 70-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО

09-05-2022 - На техничкиот кампус на УКИМ
ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА GREDIT 2022