Соопштенија за студентите

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ 

Испитот за студентите на трет циклус студии по предметот Научноистражувачка етика  кај проф. д-р Кирил Темков  ќе се реализира на 19 септември 2019 година  (четврток) со почеток од 16:00 часот  на Филозофски факултет.

Испитот за студентите на трет циклус студии по предметот Методологија на научно-истражувачка работа кај проф. д-р Виолета Панзова  ќе се реализира на 14 септември 2019 година  (сабота) со почеток од 10:00 часот  на Филозофски факултет.
РАСПОРЕД НА ИСПИТИ 

 • Нов  дополнителен термин за испит за студентите на трет циклус студии по предметот Научноистражувачка етика (проф. д-р Кирил Темков)  на 10 јуни 2019 година со почеток од 16:00 часот во Сала за седници на Филозофски факултет.
 • Испитот по предметот Методологија на научноистражувачка работа  кај проф. д-р Виолета Панзова  ќе се реализира на 15 јуни 2019 (сабота) година со почеток од 10:00 часот во Сала за седници на Филозофски факултет.


РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА 2018/19 
 

  

научноистражувачка етика општ дел 30%

професор реализатор: проф. д-р Катерина Здравкова

научноистражувачка етика општ дел (природно- математички науки, техничко- технолошки науки и други)

термини: 27, 29 Ноември и 4 Декември

час на одржување: 18 часот

просторија 203 на Техничко-технолошкиот факултет

професор реализатор: проф. д-р Кирил Темков

научно истражувачка етика општ дел (општествени науки, хуманистички науки и други)

термини: 26, 27 Ноември, и 5 декември

час на одржување: 18 часот

Сала за седници на Филозофски факултет

професор реализатор: проф. д-р Мирјана Кочова

научно истражувачка етика општ дел (медицински науки и други)

Линк

за 30% општ дел и

70% посебен дел

 

 

професор реализатор: проф. д-р Мирјана Шошолчева

научно истражувачка етика општ дел (медицински науки и други)

Линк:

30% општ дел

70% посебен дел

 

 

 

 

 

 

 

методологија на научноистражувачката работа општ дел 30%

професор реализатор: проф.д-р Љупчо Коцарев

методологија на научноистражувачката работа општ дел (природно- математички науки, техничко- технолошки науки и други)

термини: првите три саботи почнувајќи од 24 Ноември

час на одржување: 9 часот

амфитеатар на ФИНКИ во анексот на Техничко-технолошкиот факултет

професор реализатор: проф. д-р Христина Спасевска

методологија на научноистражувачката работа општ дел (техничко- технолошки науки и други)

прв термин: 07.12.2018 год.

час на одржување: 17 часот

Салата на конференции на Факултетот за електротехника и информациски технологии

професор реализатор: проф.д-р Виолета Панзова

Методологија на научноистражувачка работа општ (општествени науки, хуманистички науки и други)

термини: 24  Ноември, и 1 декември

час на одржување: 10 часот

Сала за седници на Филозофски факултет

професор реализатор: проф. д-р Верица Јанеска

Методологија на научноистражувачка работа општ (општествени науки, хуманистички науки и други)

Линк

за 30% општ дел и

70% посебен дел

 

 

професори реализатори: Проф д-р Мирјана Кочова, Проф д-р Дејан Трајков

Методологија на научноистражувачката работа со примена и примери во подрачјето

Линк

за 30% општ дел и

70% посебен дел

 

 

 

научноистражувачка етика посебен дел 70%

професор реализатор:
проф. д-р Кирил Темков

научно подрачје: научноистражувачка етика - посебен дел

содржина

датум:
10, 17 и 18 декември

час: 18.00

место: сала за седници на Филозофски факултет

 


РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА 2017/18 
МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА
ПОСЕБЕН ДЕЛ  (70%) – 2017/2018 година
Проф. д-р Верица Јанеска


Наставата ќе се одржува во просториите на Економскиoт факултет (Предавална 5)
РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА 2017/18 

Наставата по предметот Научно-истражувачка етика  кај проф. д-р Кирил Темков за оние студентите кои целокупниот фонд на часови  го слушаат кај професорот (запишани на трет циклус-докторски студии) ќе се реализира во следните термини:

•    20.11.2017 со почеток во 18.00 часот
•    27.11.2017 со почеток во 18.00 часот
•    4.12.2017 со почеток во 18.00 часот
•    11.12.2017 со почеток во 18.00 часот

Предавањата ќе се реализираат во амфитеатар 4 на Филозофскиот факултет во Скопје.

  Распоред на предавања 2017/18 
  Термини за одржување на наставата на трет циклус студии кои ги држат наставници од ФИНКИ:

  Научно-истражувачка етика, проф. Здравкова, во вторниците почнувајќи од 21.11.2017, во 18.00 часот, во просторија 203 на Тахнолошко металуршки факултет

  Методологија на научно истражување, проф. Коцарев, во четвртоците почнувајќи од 30.11.2017, во 18.00 часот, во амфитеатарот на ФИНКИ, во анексот на Тахнолошко металуршки факултет

  Пишување научно-истражувачки труд, проф. Гушев и проф. Марковски, во средите почнувајќи од 15.11.2017, во 18.00 часот, во просторија 302 на Тахнолошко металуршки факултет
  Методологија на научноистражувачката работа (трет циклус-докторски студии)2017/18 

  Почитувани,

  Во прилог доставувам два документи со термини за настава по предметот Методологија на научноистражувачката работа кај проф. д-р Виолета Панзова.

  Првиот документ (1. Raspored_Metodologija_opst del_(30%)_2017-18) се однесува на оние студенти кои слушаат 30% (општ дел) од вкупниот број на часови односно кој слушаат 9 часа кај проф. д-р Виолета Панзова.

  Вториот документ (2.Raspored_Metodologija_(100%)_zimski_2017-18) се однесува на оние студенти кои слушаат 100% настава од вкупниот фонд на часови односно 30 часа кај проф. д-р Виолета Панзова.

  Докторски семинари, конференции од истражувачка практика 

  Академски календар на Школата за докторски студии за 2018/2019 академска година

   
  1
  Пријава за јавна презентација за учество на докторски семинар и годишна конференција во зимски семестар во академската 2018/19 година
  2
  Пријава за учество на докторски семинар во трет/петти семестар во зимски семестар во академската 2018/19 година
  3
  Пријава за јавна презентација за учество на годишна конференција во зимски семестар во академската 2018/19 година
  4
  ЗАПИСНИК од одржана јавна презентација од годишна конференција ( IV / VI семестар )
  5
  ЗАПИСНИК од одржан годишeн семинар и годишна конференција со јавна презентација (II семестар)


  Листа на предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување 2018/19 

  НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА

  МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА

  УНИВЕРЗИТЕТСКА ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ


  * Листата на предмети од потесната област на истражување е истакната на интернет-страниците на институциите - организатори

   
  Документи
  1 Мислење на Стручен совет за докторски студии за организација на годишниот семинар и годишната конференција
  2 уплатница ПП50 за делот од трошоците кои се уплаќаат на УКИМ Скопје, Школа за докторски студии
  3 Студетска анкета
  4 Студетска анкета - анкетен лист
  5 Пример за подготовка на семинарски труд согласно структурата на докторските студии