Провери статус на пријавен тикет

За преглед на статусот на даден тикет, внесете ги бараните податоци за најава.Ако не контактирате за прв пат или сте го загубиле ID-то на тикетот, Ве молиме пријавете нов тикет.

Почекајте!

Почекајте... ќе трае кратко!