Добредојдовте во системот за техничка поддршка на iKnow
Овде се пријавуваат проблеми при користењето на системот за електронска поддршка на уписисте, а НЕ се креираат профили за пријавување!

Системот за техничка поддршка на iKnow обезбедува електронска поддршка на опфатот, обработката, следењето и систематизацијата на Вашите барања за помош при разрешување на проблeмите на кои ќе наидувате при употреба на системот. При внесувањето на описот, системот автоматски ќе отвори т.н. тикет за Вашиот проблем и ќе му додели еднозначен идентификатор со кој преку оваа страна ќе можете да го следите напредокот во разрешувањето на Вашето барање. Обрабоката на Вашите тикети ќе ја прават технички лица на Факултетите на кои конкурирате или студирате како и тимот за поддршка на УКиМ. Дополнително, во рамките на системот постои комплетна архива на сите ваши тикети со редоследот на нивното разрешување. За користење на системот потребно е да имате важечка е-адреса!

Пријави нов тикет


Обидете се детално да го опишете проблемот за да се избегнат дополнителни преписки и да добиете навремен и квалитетен одговор. За промена или дополнување на веќе пријавен тикет, користете ја формата на десната страна.

Пријави нов тикет

Провери статус на пријавен тикет


Сите Ваши пријавени тикети, заедно со добиените одговори се чуваат во архива и се достапни за разгледување во секое време. Проверете овде!

Провери статус на пријавен тикет

Почекајте!

Почекајте... ќе трае кратко!