Инфо блок

Поставена: 03-11-2020 22:43  
ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ
Драги матуранти, наши идни студенти,

Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, на 30 ноември 2021 г. организира „Отворен ден на УКИМ“. Настанот ќе се одржи online преку платформата Microsoft Teams.

Ќе бидат презентирани студиските програми на факултетите, активностите на студентите, центрите за кариера.

Запознајте ги одблиску професорите и студентите, прашајте сѐ што ве интересира за студиските програми, можностите за стипендирање, слушнете ги искуствата на студентите, нивните активности и вклученост во научноистражувачките проекти, дознајте за можностите за меѓународна размена, за студентскиот живот, за практиканството, за кариерните можности....

Студирајте на Универзитетот со најдолга традиција во нашата земја!

Учете од најдобрите, студирајте на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје!

Распоред на видеконференциски сесии со линкови за пристап
ЦЕНТРАЛЕН НАСТАН - обраќање на Ректорот, проф. д-р Никола Јанкуловски (10.00 - 10.20 ч.)
Архитектонски факултет10:30 – 12:00 ч.Градежен факултет12:00 – 13:30 ч.
Економски факултет10:30 – 12:00 ч.Машински факултет10:30 – 12:00 ч.
Медицински факултет12:00 – 13:30 ч.Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“10:30 – 12:00 ч.
Правен факултет „Јустинијан Први“10:30 – 12:00 ч.Природно-математички факултет12:00 – 13:30 ч.
Стоматолошки факултет10:30 – 12:00 ч.Технолошко-металуршки факултет12:00 – 13:30 ч.
Факултет за ветеринарна медицина10:30 – 12:00 ч. Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер12:00 – 13:30 ч.
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања10:30 – 12:00 ч.Институт за сточарство10:30 – 12:00 ч.
Факултет за драмски уметности10:30 – 12:00 ч.Факултет за електротехника и информациски технологии10:30 – 12:00 ч.
Факултет за земјоделски науки и храна12:00 – 13:30 ч.Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство12:00 – 13:30 ч.
Факултет за ликовни уметности12:00 – 13:30 ч.Факултет за музичка уметност12:00 – 13:30 ч.
Факултет за физичко образование, спорт и здравје10:30 – 12:00 ч.Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“10:30 – 12:00 ч.
Фармацевтски факултет10:30 – 12:00 ч.Филозофски факултет10:30 – 12:00 ч.
Филолошки факултет „Блаже Конески“12:00 – 13:30 ч.Економски институт12:00 – 13:30 ч.
Земјоделски институт12:00 – 13:30 ч.Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија12:00 – 13:30 ч.
Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје12:00 – 13:30 ч.
Останати вести

 

Последни новости

23-01-2023 - РАНГИРАЊЕ НА УКИМ
На SCIMAGO Institutions Rankings за 2022 година

23-01-2023 - РАНГИРАЊЕ НА УКИМ на SCIMAGO Institutions Rankings за 2022 година
SCIMAGO Institutions Rankings сервисот за рангирање на високообразовни и истражувачки институции во светот

10-01-2023 - Со заложби на УКИМ
ЗАСИЛЕНО ПРИСУСТВОТО НА МАКЕДОНИСТИКАТА НА УНИВЕРЗИТЕТСКИТЕ ЦЕНТРИ ВО СВЕТОТ, ЗА ПРВПАТ ПО БЛИЗУ 15 ГОДИНИ СЕ ОТВОРААТ НОВИ ЛЕКТОРАТИ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

30-12-2022 - 75 години Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
ОДБЕЛЕЖАН ЈУБИЛЕЈОТ НА ФАКУЛТЕТОТ

30-12-2022 - 75 години Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје
СВЕЧЕНО ЧЕСТВУВАЊЕ НА ЈУБИЛЕЈОТ

30-12-2022 - Соопштение
ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

30-12-2022 - „Трите света“
ПРИСТАПНО ПРЕДАВАЊЕ НА НОВОИЗБРАНИОТ ЧЛЕН ВО РАБОТНИОТ СОСТАВ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ, ПРОФ. Д-Р ВАЛЕНТИН МИРЧЕСКИ

20-12-2022 - Во организација на Центарот за кариера на УКИМ
ОДРЖАН ЗАВРШНИОТ НАСТАН НА ПРОЕКТОТ „ОБЕЗНОСТ“

16-12-2022 - На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 22 ДОКТОРИ НА НАУКИ

13-12-2022 - На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 21 ДОКТОРИ НА НАУКИ

12-12-2022 - На УКИМ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО АМБАСАДАТА НА ФРАНЦИЈА ВО РСМ

12-12-2022 - Се отвори ФабЛаб СКОПЈЕ на Машински Факултет
МЕСТО КАДЕ ВАШИТЕ ИДЕИ ДОБИВААТ ФОРМА!

05-12-2022 - Потпишан нов договор за соработка со Универзитетот во Загреб

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје