Инфо блок

Поставена: 09-05-2022 21:43  
На техничкиот кампус на УКИМ
ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА GREDIT 2022
На 6 мај 2022 година, во Скопје, на техничкиот кампус во состав на Универзитетот Св. Кирил и Методиј се одржа отворањето на научната конференција посветена на проблематиката на животната средина GREDIT2022 Green development, green infrastructure, green technology под покровителство на претседателот на Република Северна Македонија, проф. д-р Стево Пендаровски, во организација на Здружението 6-та Ѕвезда, Машинскиот факултет Скопје, Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, БЕНА (Балканска асоцијација за животна средина) и Комората на овластени архитекти и овластени инженери.

На отворањето, конференцијата со свои обраќања ја поздравија министерот за животна средина и просторно планирање, Насер Нуредини, ректорот на УКИМ, проф. д-р Никола Јанкуловски, деканот на Машински факултет Скопје, проф. д-р Дарко Данев, претседателката на Комората на овластени архитекти и овластени инженери, м-р Кристинка Радевски, д-р Чанер Забнак, претставник на БЕНА и проф. д-р Даме Димитровски, претседател на организацискиот одбор на конференцијата.

На конференцијата беа презентирани над 100 научни трудови од научници од областите загадување на воздух, вода и почва; обновлива енергија; менаџментот со урбаниот и индустрискиот отпад; енергетска ефикасност; климатски промени; здравствени аспекти на загадувањето на животната средина; Агро екологија и менаџирање со еколошки ризици од земјава, регионот и пошироко.

Повеќе за оваа конференција може да погледнете на https://benainfo.net/gredit.BENA (Balkan Environmental Association) е најголема меѓународна научна асоцијација во регионот и една од најголемите вакви научни асоцијации во Европа, која се занимава со развивање на научна соработка во областа на животната средина на национално, регионално и меѓународно ниво. Повеќе за BENA можете да погледнете на https://benainfo.net/.


Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје