Инфо блок

Поставена: 09-05-2022 21:43  
На техничкиот кампус на УКИМ
ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА GREDIT 2022
На 6 мај 2022 година, во Скопје, на техничкиот кампус во состав на Универзитетот Св. Кирил и Методиј се одржа отворањето на научната конференција посветена на проблематиката на животната средина GREDIT2022 Green development, green infrastructure, green technology под покровителство на претседателот на Република Северна Македонија, проф. д-р Стево Пендаровски, во организација на Здружението 6-та Ѕвезда, Машинскиот факултет Скопје, Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, БЕНА (Балканска асоцијација за животна средина) и Комората на овластени архитекти и овластени инженери.

На отворањето, конференцијата со свои обраќања ја поздравија министерот за животна средина и просторно планирање, Насер Нуредини, ректорот на УКИМ, проф. д-р Никола Јанкуловски, деканот на Машински факултет Скопје, проф. д-р Дарко Данев, претседателката на Комората на овластени архитекти и овластени инженери, м-р Кристинка Радевски, д-р Чанер Забнак, претставник на БЕНА и проф. д-р Даме Димитровски, претседател на организацискиот одбор на конференцијата.

На конференцијата беа презентирани над 100 научни трудови од научници од областите загадување на воздух, вода и почва; обновлива енергија; менаџментот со урбаниот и индустрискиот отпад; енергетска ефикасност; климатски промени; здравствени аспекти на загадувањето на животната средина; Агро екологија и менаџирање со еколошки ризици од земјава, регионот и пошироко.

Повеќе за оваа конференција може да погледнете на https://benainfo.net/gredit.BENA (Balkan Environmental Association) е најголема меѓународна научна асоцијација во регионот и една од најголемите вакви научни асоцијации во Европа, која се занимава со развивање на научна соработка во областа на животната средина на национално, регионално и меѓународно ниво. Повеќе за BENA можете да погледнете на https://benainfo.net/.


Останати вести

 

Последни новости

01-07-2022 - Покана за презентација
ПРОЕКТ F1INSCHOOLS - LONDON, ЈУЛИ '22

14-06-2022 - Успешен прв „Ден за кариерен развој“ на платото на УКИМ
ПОВЕЌЕ ОД 1000 СТУДЕНТИ ГО ПОСЕТИЈА ПРВИОТ „ДЕН ЗА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ“ НА ПЛАТОТО НА УКИМ

13-06-2022 - Објавен првиот академски труд
СО АФИЛИЈАЦИЈА НА ЦЕНТАРОТ ЗА НАПРЕДНИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИСТРАЖУВАЊА НА УКИМ

03-06-2022 - На платото на УКИМ
ДЕН ЗА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ

03-06-2022 - Интернационален стартап натпревар 2022
PROMETHEUS

27-05-2022 - Во организација на Факултетот за музичка уметност
КОНЦЕРТНА СЕРИЈА „MUSICA VIVA НА ОТВОРЕНО“ – 27, 28 И 29 МАЈ 2022 ГОДИНА

23-05-2022 - Обраќање на ректорот на УКИМ проф. д-р Никола Јанкуловски
ПО ПОВОД „24 МАЈ“ - ДЕНОТ НА СВЕТИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЈ – ПАТРОНИОТ ДЕН НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

20-05-2022 - Со положување свежо цвеќе пред споменикот на светите Кирил и Методиј
ОДБЕЛЕЖАНИ 73-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО И ПАТРОНИОТ ДЕН НА УКИМ

20-05-2022 - По повод 75 години Институт за педагогија при Филозофскиот факултет
ОДРЖАНА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНИЦИЈА ВО ОХРИД

20-05-2022 - Економскиот институт во Скопје
ОДБЕЛЕЖУВА 70 ГОДИШНИНА ОД ОСНОВАЊЕТО

19-05-2022 - Во Ректоратот на УКИМ
ВРАЧЕНИ НАГРАДИТЕ НА НАЈДОБРО ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА И НА СТУДЕНТИТЕ - ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА „26 ЈУЛИ“ ОД ФОНДАЦИЈАТА „ФРАНК МАНИНГ“

13-05-2022 - Програма
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА ПАТРОНИОТ ДЕН НА УКИМ

12-05-2022 - На Економскиот институт во Скопје
СВЕЧЕНО ЌЕ СЕ ОДБЕЛЕЖИ 70-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО

09-05-2022 - На техничкиот кампус на УКИМ
ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА GREDIT 2022

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје