Инфо блок

Поставена: 22-02-2022 15:33  
На УКИМ
ПРОМОЦИЈА НА ДОКТОРИ НА НАУКИ - 22.2.2022
На 22.02.2022 година, беa одржани промоции на доктори на науки, од областа на медицинските науки и здравство.

На свечен и традиционален начин, ректорот на УКИМ, проф. д-р Никола Јанкуловски промовираше 19 доктори на науки, кои одбраниле докторски дисертации на Медицинскиот факултет во Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Матодиј“ во Скопје.

Промоциите на доктори на науки беа одржани во аулата на Ректоратот, почитувајќи ги протоколите и мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија, за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19.

Во доктори на науки беа промовирани следните кандидати:
 • МАРКО КОСТОВСКИ, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – БАЗИЧНА МЕДИЦИНА
 • МАРИЈА ГОЦЕВСКА, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
 • ДАРКО САЗДОВ, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
 • КРИСТИНА СКЕПАРОВСКА, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
 • АТИП РАМАДАНИ, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
 • НАТАША ПЕТКОВИЌ, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
 • ИСКРА ПЕЧИЈАРЕВА САДИКАРИЈО, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
 • КАТЕРИНА НИКОЛОСКА, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
 • ВЛАДИМИР АНДРЕЕВСКИ, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
 • СЛАЃАНА СИМЕОНОВА КРСТЕВСКА, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
 • ИГОР САМАРЏИСКИ, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
 • МЕНКА ЛАЗАРЕСКА, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
 • КАТЕРИНА БОШКОВСКА, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
 • ДАНИЈЕЛА ВОЈТИКИВ САМОИЛОВСКА, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
 • АЛЕКСАНДАР ТРИФУНОВСКИ, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
 • ЉУБОМИР ОГЊЕНОВИЌ, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
 • ВАЛЕНТИНА ЦВЕЈОСКА ЧОЛАКОВСКА, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
 • ЛИЛЈАНА МАЛИНОВСКА НИКОЛОВСКА, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
 • ИЛИР ХАСАНИ, ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА
Останати вести

 

Последни новости

28-09-2022 - Научноистражувачки проекти на УКИМ
ИНТЕРЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА

23-09-2022 - Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ ја потпишa новата Магна Карта на универзитетите - Magna Charta
РЕКТОРОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ ВО ТЕРМИНОТ ОД 15 И 16 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА, УЧЕСТВУВАШЕ НА ЈУБИЛЕЈНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА БОЛОЊСКАТА ОБСЕРВАТОРИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО БОЛОЊА

22-09-2022 - Интеруниверзитетска конференција на Република Северна Македонија
ПРОФ. Д-Р АБДУЛМЕНАФ БЕЏЕТИ, ИЗБРАН ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИКРСМ

21-09-2022 - ИНТЕРЕН КОНКУРС
За избор на најдобри научници и уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за 2021 година

21-09-2022 - Пријавувањето за втор и трет циклус студии е во тек
Пријавувањето за запишување на втор и на трет циклус студии е во тек

18-08-2022 - Јубилејна 55. Летна школа на МСМЈЛК при УКИМ
УЧЕСТВО НА ШЕЕСЕТ СТРАНСКИ МАКЕДОНИСТИ И СЛАВИСТИ ОД СЕДУМНАЕСЕТ ДРЖАВИ

08-08-2022 - Отворен ден на УКИМ
ФАКУЛТЕТИТЕ ГИ ОТВОРААТ ВРАТИТЕ ЗА ИДНИТЕ СТУДЕНТИ

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје