Инфо блок

Поставена: 11-11-2021 14:55  
Отвори документ: 1-2.jpg
УКИМ го промовираше Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања ЦеНИИс
На УКИМ, преку панел на тема: "УКИМ во интернационални рамки" се промовираше основањето на Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања ЦеНИИс

На денот на науката на УКИМ, хибридно, во Ректоратот и на видеоплатформа Zoom, се оддржа: 

    Панел на тема: УКИМ во интернационални рамки, со промовирање на 

    Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања (ЦеНИИс) на УКИМ.

Панелот го модерираше проректорот за наука проф.д-р Валентина Гечевска, учествуваше Ректорот проф.д-р Јанкуловски, а говорници беа постојаните членови на Центарот и проректорот за меѓународна соработка проф.д-р Ордан Чукалиев. 

Постојаните членови на Центарот се научници и професори на странски универзитети, по потекло од нашата држава:

проф. д-р Јадранка Стојановска New York University, Grossman Medical School, New York, USA

проф. д-р Розита Димова Ghent University, Department of Languages and Cultures, Ghent, Belgium

проф. д-р Петар Поповски Aalborg University, Department of Electronic Systems, Aalborg, Denmark

проф. д-р Никола Стиков Polytechnique University of Montreal, Institute of Biomedical Engineering, Montreal, Canada

Говорниците дебатираа за:

Нивната мотивација да се приклучат кон Центарот и да придонесат кон развој на интердисциплинарни соработки со академската заедница на УКИМ, кон подобрување на видливоста во меѓународниот научноистражувачки екосистем. 

Условите за членство и начините за мотивација на истражувачите ширум светот, со потекло од нашата држава, да се приклучат кон иницијативата на Центарот ЦеННИс и да соработуваат со УКИМ.

Со промовирањето, Центарот ЦеНИИс претставува нов инструмент на УКИМ со:

Цел зајакнување на интернационализацијата и меѓународната соработка;

Мисија да ги поврзува научниците и истражувачите кои работат и творат во светот, а се родум од нашата држава, да воспостават соработка со УКИМ, да се вмрежуваат со нашите научни кадри и преку синергија да развиваат научни интердисциплинарни јадра во различни области;

Визијата е да биде јадро за научници родум од нашата држава, да се вмрежат и да воспостават соработка со УКИМ.

На панелот учествуваа +185 присутни (физичко присуство и online), припадници на академската заедница на УКИМ и голем број припадници на меѓународната научноистражувачка заедница од повеќе земји во светот и од повеќе континенти.

Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје