Инфо блок

Поставена: 27-07-2021 12:08  
ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ 2021
Драги матуранти, наши идни студенти,

Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, на 18 и 19 август организира „Отворен ден на УКИМ“. Настанот ќе се одржи online преку платформата Microsoft Teams.

Ќе бидат презентирани студиските програми на факултетите, активностите на студентите, центрите за кариера.

Запознајте ги одблиску професорите и студентите, прашајте сѐ што ве интересира за студиските програми, можностите за стипендирање, слушнете ги искуствата на студентите, нивните активности и вклученост во научноистражувачките проекти, дознајте за можностите за меѓународна размена, за студентскиот живот, за практиканството, за кариерните можности....

Студирајте на Универзитетот со најдолга традиција во нашата земја!

Учете од најдобрите, студирајте на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје!

Распоред на видеконференциски сесии со линкови за пристап
18 август 2021
Архитектонски факултет10 - 12 часотГрадежен факултет12 - 14 часот
Економски факултет10 - 12 часот Машински факултет10 - 12 часот
Медицински факултет10 - 12 часотПедагошки факултет „Св. Климент Охридски“10 - 12 часот
Правен факултет „Јустинијан Први“12 - 14 часотПриродно-математички факултет10 - 12 часот
Стоматолошки факултет12 - 14 часотТехнолошко-металуршки факултет12 - 14 часот
Факултет за ветеринарна медицина12 - 14 часот Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер12 - 14 часот
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања10 - 12 часотИнститут за сточарство10 - 12 часот
Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје12 - 14 часот
19 август 2021
Факултет за драмски уметности10 - 12 часотФакултет за електротехника и информациски технологии10 - 12 часот
Факултет за земјоделски науки и храна10 - 12 часотФакултет за информатички науки и компјутерско инженерство12 - 14 часот
Факултет за ликовни уметности10 - 12 часотФакултет за музичка уметност10 - 12 часот
Факултет за физичко образование, спорт и здравје12 - 14 часотФакултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“12 - 14 часот
Фармацевтски факултет12 - 14 часотФилозофски факултет12 - 14 часот
Филолошки факултет „Блаже Конески“10 - 12 часотЕкономски институт10 - 12 часот
Земјоделски институт10 - 12 часот Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија10 - 12 часот
Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје