Инфо блок

Поставена: 21-12-2020 15:29  
ДЕЛЕГАЦИЈА НА ТРАКИСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ПОСЕТА НА УКИМ
ДЕЛЕГАЦИЈА НА ТРАКИСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ПОСЕТА НА УКИМ
На 21 декември 2020 година, ректорот на Универзитетот проф. д-р Никола Јанкуловски во работна посета го прими проф. д-р Ерхан Табакоглу, ректор на  Тракија универзитетот во Едрине, Турција. На состанокот беше искажано задоволството од досегашната успешна соработка меѓу двата универзитета и можноститес за проширување на размената преку соработка во рамки на "techнology parks" и мобилност на наставници и студенти во рамки на научните дисциплини  од заемен интерес.
Останати вести

 

Последни новости

21-12-2020 - ДЕЛЕГАЦИЈА НА ТРАКИСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ПОСЕТА НА УКИМ
ДЕЛЕГАЦИЈА НА ТРАКИСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ПОСЕТА НА УКИМ

21-12-2020 - Меморандум за соработка меѓу УКИМ и Комората на овластени архитекти и инженери
Меморандум за соработка меѓу УКИМ и Комората на овластени архитекти и инженери

11-12-2020 - Проект ERASMUS All4R&D
ОБУКИ ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

03-12-2020 - Меморандум на МАНУ, МПЦ-ОА и УКИМ
МАКЕДОНСКИ МАНИФЕСТ

01-12-2020 - Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ИЗЈАВУВА
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ИЗЈАВУВА

30-11-2020 - По покана од избраните најдобри научници на УКИМ за 2019
УСС НАЈАВУВА СЕРИЈА ПРЕДАВАЊА

26-11-2020 - Интервју со проф. д-р Никола Јанкуловски, ректор на УКИМ
ПРЕКУ АКЦЕЛЕРАТОРОТ УКИМ, ГРАДИМЕ МОСТОВИ СО ЛОКАЛНАТА И ГЛОБАЛНАТА ИНДУСТРИЈА

26-11-2020 - Бизнис-акцелераторот УКИМ
ПРОМОТИВЕН НАСТАН ЗА ПРВАТА ИНВЕСТИЦИЈА

20-11-2020 - Јубилеј „70 години Економски факултет – Скопје“

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје