Инфо блок

Поставена: 31-05-2019 13:15  
Во Ректоратот на УКИМ
ПО 41. ПАТ ДОДЕЛЕНA НАГРАДAТА „26 ЈУЛИ“

На 21 мај 2019 година, во Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, јубилејно, по 41. пат беше доделена наградата „26 јули“ на осуммина најдобри студенти, од средствата од Фондацијата „Франк Манинг“.

Од 1980 година, оваа награда традиционално се доделува секоја година на студенти кои покажуваат особени резултати од шест факултети од областа на општествените науки, архитектурата и уметностите.

Во учебната 2018/2019 година, ректорот на Универзитетот, проф. д-р Никола Јанкуловски им jа врачи наградата на следниве седум најдобри студенти од Филозофскиот факултет, Филолошкиот факултет „Блаже Конески”, Економскиот факултет, Факултетот за драмски уметности и Архитектонскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а во рамките на свеченостите по повод 70-годишнината од основањето на Универзитетот:

Филозофски факултет
•    Фросина Арсовска (10,00)
•    Викторија Блажевска (10,00)

Филолошки факултет „Блаже Конески”
•    Викторија Блажеска (10,00)

Економски факултет
•    Симона Николовска (10,00)

Правен факултет „Јустинијан Први“
•    Софијана Марковска (9,91)

Факултет за драмски уметности
•    Елена Кузманов (9,84)

Архитектонски факултет
•    Марија Петрова (9,84)

На церемонијата на свеченото доделување на наградата присуствуваа и проректорите, членовите на Ректорската управа и Универзитетскиот сенат, а настанот го следеа и претставници на медиумите.

Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје