Инфо блок

Поставена: 15-04-2019 13:57  
Правен факултет „Јустинијан Први“
ИЗВОНРЕДЕН НАСТАП НА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ПРИ УКИМ НА СТУДЕНТСКИОТ НАТПРЕВАР ПО МЕЃУНАРОДНО ПРАВО

Извонреден настап на студентите од Правниот факултет „Јустинијан Први“ при УКИМ на студентскиот натпревар по меѓународно право Moot Court Competition Phillipe Jessup во Вашингтон - освоено 56-то место од вкупно 730 екипи.

На финални рунди во Вашингтон (31.03-7.04.2019) во екипата на Правниот факултет „Јустинијан Први“ учествуваа: Ванѓел Ѓеорѓиев, Ениса Рами, Кристијан Милошевиќ и Филип Јовиќ, подготвувани од проф. д-р. Сашо Георгиевски и асс. м-р. Љупчо Стојковски.

Moot Court Competition Phillip C. Jessup е најстариот, најголемиот и најпрестижниот светски натпревар на студентите од областа на правото кој оваа година славеше 60-годишен јубилеј со учество на рекордни 730 студентски екипи од скоро сите земји во светот.

Со оствареното 56-то месото, екипата на Правниот факултет беше најдобро пласирана од оние во регонот (со исклучок на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Софија (54)), наоѓајќи се некаде помеѓу екипите од универзитетите од Кембриџ (47), Кејс-Вестерн – САД (48), Хамбург (53), или, Преторија (55) и оние од Универзитетите Аристотели од Солун (62), Џорџ Вашингтон (66), Мадрид (73), Хелсинки (70), Токио (81), Торонто (85), или Францускиот Пантеон Пари II (105).

На пред-финалните пријателски натпревари Philip C. Jessup European – Friendlies во март во Лисабон со учество на 21 европски тим, по победите над тимовите од Универзитетите од Виена, Малта, Кипар, Исланд и Летонија (во полу-финалето), екипата на Правниот факултет се пласираше во самото финале, во кое загубија од тимот од Универзитетот во Будимпешта кој подоцна стана севкупен победник на завршните натпревари во Вашингтон, победувајќи ја во финалето екипата од Универзитетот Колумбија, САД.
Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје