Инфо блок

Поставена: 16-10-2017 12:39  
Централниот Европски Универзитет објави
ЕВРОПСКА НАГРАДА ЗА НАЈДОБРИ НАСТАВНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ И ХУМАНИСТИЧКИТЕ НАУКИ

Традиционално, по седми пат, Централниот европски универзитет објави повик за аплицирање за Европската награда за најдобри наставници од областа на општествените и хуманистичките науки. Наградата вклучува и паричен износ од 5000 евра, износ дониран од Стивен и Линда Динер, во спомен на Илона Динер.

Наградата е основана во 2011 година, по повод 20-годишнината од основањето на Централниот европски универзитет. Наградата е наменета за академски кадар од областа на општествените и хуманистичките науки во Европскиот високообразовен простор

Рокот за аплицирање за наградата е 15 јануари 2018 година, а повеќе информации во однос на наградата, како и линк до повикот, може да се добијат со пристапување на следнава интернет-страница: https://ctl.ceu.edu/awards
Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Шумарски факултет

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје