Институт „Конфуциј“

konfucij

Општи информации

Институтот „Конфуциј“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е основан со Одлука на Универзитетскиот сенат согласно потпишаниот договор помеѓу Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје со Централната управа на Институтите „Конфцуиј“ (Ханбан) и во соработка со Југозападниот универзитет за финансии и економија од Ченгду, НР Кина. Институтот „Конфуциј“ е сместен на првиот кат, лево од главниот влез на Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ во Скопје. Институтот беше свечено отворен на 3 септември 2013 година.


Цели на Институтот „Конфуциј“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Со формирањето на Институтот се зајакнува образовната соработка помеѓу Народна Република Кина и Република Македонија, помеѓу Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и универзитетите во Народна Република Кина, се поддржува и се промовира развојот на наставата на кинески јазик и се зголемува меѓусебната комуникација и разбирање помеѓу граѓаните на Кина и Македонија.


Услуги

Институтот „Конфуциј“ ги нуди следниве услуги:

  • Курсеви по кинески јазик
  • Користење на книжевниот фонд во рефернтната библиотека на Институтот кој содржи наслови од многу области, списанија, дневен печат, како и аудио книги, музички ЦД-а и ДВД – ија со документарни филмови, играни филмови и серии
  • Обезбедување на информации и консултативни услуги за Кина од областа на образованието, културата, економијата, итн.


Работно време

од понеделник до петок
10:00 – 15:00


Контакт

е-пошта: ci.mk@ukim.edu.mk
телефон: 02 551 2922