Прв циклус студии

Прв циклус студии 


КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2016/2017 година

КОНКУРС за запишување вонредни студенти на прв циклус студии во рамките на реализацијата на Проектот 30/35 во учебната 2016/2017 година


upisi

НАПОМЕНА: Електорнската пријава се пополнува со кирилична поддршка!


ВИДЕО: Упатство за пополнување на online пријава за запишување на прв циклус-додипломски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје во учебната 2015/2016 година.НАПОМЕНА: Иако на видео записот е прикажана постапката за упис на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, таа е иста за сите факултети на УКИМ, со тоа што најпрво се избира соодветниот факултет.

Регистар на студиските програми од прв циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2015/2016 година

 

Последни новости

06-12-2016 - ИНТЕРЕН КОНКУРС
за распределба на средствата за културни и спортски активности на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за учебната 2016/2017 година

06-12-2016 - На Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЗА ДВА ЈУБИЛЕИ

05-12-2016 - ФМУ одбележува јубилеј
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 50-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ – СКОПЈЕ

02-12-2016 - Филозофски факултет на УКИМ
3 ДЕКЕМВРИ, МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ

23-11-2016 - Значаен спортски успех
НА ЖЕНСКАТА КОШАРКАРСКА ЕКИПА НА УКИМ

21-11-2016 - Во Варшава
ОДРЖАНО ГОДИШНОТО ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА МРЕЖАТА НА УНИВЕРЗИТЕТИ ОД ГЛАВНИТЕ ГРАДОВИ НА ЕВРОПА (UNICA)

18-11-2016 - Економски институт на УКИМ
ОБЈАВУВАЊЕ НА ПУБЛИКАЦИЈАТА SEE-6 ECONOMIC OUTLOOK

18-11-2016 - Филозофски факултет на УКИМ
ЈУБИЛЕЈ ИНСТИТУТОТ ЗА КЛАСИЧНИ СТУДИИ

18-11-2016 - ФМУ на УКИМ
КОНЦЕРТ НА СИМФОНИСКИОТ ОРКЕСТАР НА ФМУ НА УКИМ

18-11-2016 - Филозофски факултет на УКИМ
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА ФИЛОЗОФИЈАТА

18-11-2016 - ФМУ на УКИМ
ОДРЖАН СЕМИНАР ПО СОЛО ПЕЕЊЕ

18-11-2016 - ИСППИ на УКИМ
ЌЕ ОДРЖИ НАУЧЕН СИМПОЗИУМ

18-11-2016 - Економски факултет на УКИМ
ПРЕДАВАЊЕ ЗА ПРИДОНЕСОТ НА ДОБИТНИЦИТЕ НА НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ЗА ЕКОНОМИЈА ЗА 2016

09-11-2016 - Институт „Конфуциј“ при УКИМ
ГОСТУВАЊЕ НА УМЕТНИЧКИОТ АНСАМБЛ ОД ЈУГОЦЕНТРАЛНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ НА НАЦИОНАЛНОСТИТЕ ОД ХУБЕЈ, НР КИНА

08-11-2016 - Одбележување на Светски ден на науката за мир и развој
ИЗЛОЖБА НА НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ НА УКИМ

07-11-2016 - Информација
ТРАДИЦИОНАЛНАТА ПЛАНИНАРСКА ТУРА „ВОДНО 2016“ СЕ ОДЛОЖУВА

07-11-2016 - 35 години Институт за македонска литература
МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „КРИТИКА И МОЛК: ЧИТАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА“
(7 И 8 НОЕМВРИ 2016)

03-11-2016 - Филолошки факултет „Блаже Конески“
МЕЃУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ИСТОТО, СЛИЧНОТО И РАЗЛИЧНОТО ВО ЈАЗИКОТ, ВО КНИЖЕВНОСТА И ВО КУЛТУРАТА ВО ФРАНКОФОНСКИТЕ ЗЕМЈИ“ (4 И 5 НОЕМВРИ 2016)

03-11-2016 - АКУД „Мирче Ацев“
НАСТАПИ НА ХОРОТ И АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ОРА И ПЕСНИ

02-11-2016 - Факултет за драмски уметности
СКОМРАХИ 2016

30-10-2016 - Факултет за музичка уметност
СИМФОНИСКИ КОНЦЕРТ НА СТУДЕНТИТЕ НА ФМУ

30-10-2016 - Технолошко-металуршки факултет
РЕВИЈА „РИТАМ И НАУКА“

26-10-2016 - Архитектонски факултет на УКИМ
Меѓународна научна конференција УЧЕЊЕ АРХИТЕКТУРА

25-10-2016 - ИСППИ
Симпозиум за унапредување на студентското практикантство како линк помеѓу образованието и бизнисот

21-10-2016 - На УКИМ се одржа
ПРВ ЧАС ЗА КУРСИСТИТЕ ПО РУСКИ ЈАЗИК ПРИ РУСКИОТ ЦЕНТАР НА УКИМ

20-10-2016 - Одржана инаугурација
ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ, РЕКТОР НА УКИМ ЗА ПЕРИОДОТ 2016-2020