Прв циклус студии

Прв циклус студии 

Со решение бр. 11-7026/2 од 29.11.2013 година на Министерот за образование и наука, донесена е новата Концепција за државна матура, училишна матура и завршен испит во јавното средно образование. Подолу е дадена Динамиката на воведување на Концепцијата, преземена од www.matura.gov.mk.

Динамика на воведување на Концепцијата за државна матура, училишна матура и завршен испит во јавното средно образование.

upisi

НАПОМЕНА: Електорнската пријава се пополнува со кирилична поддршка!


ВИДЕО: Упатство за пополнување на online пријава за запишување на прв циклус-додипломски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје во учебната 2013/2014 година.НАПОМЕНА: Иако на видео записот е прикажана постапката за упис на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, таа е иста за сите факултети на УКИМ, со тоа што најпрво се избира соодветниот факултет.


 
Документи
1 Листа на екстерни и интерни предмети од државната матура од Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2013/14 година

 

Последни новости

24-04-2014 - КОНКУРС
ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за академската 2014/2015 година

04-04-2014 - Отворен ден - запознајте го УКиМ
Петок, 11.04.2014 - Универзитетски кампус (Ректорат)

03-03-2014 - К О Н К У Р С
за доделување на наградата „Св. Кирил и Методиј“ за 2014 година

24-02-2014 - КОНКУРС
за утврдување на предлог за член во Програмскиот совет на МРТ

23-01-2014 - Започна процесот на евалуација на Универзитетот

29-11-2013 - ИНТЕРЕН КОНКУРС
за распределба на финансиски средства за организирање културни манифестации и спортски активности на ниво на УКиМ за учебната 2013/2014 година

22-11-2013 - СООПШТЕНИЕ
ПРОЕКТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РМ Д-Р ЃОРГЕ ИВАНОВ - НАЈДОБАР МЛАД НАУЧНИК

14-11-2013 - ПРОМОТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
НА ERASMUS MUNDUS Action 2 ПРОГРАМИТЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И НАСТАВНИЦИ

13-11-2013 - Есенска студентска планинарска тура

Есенската студентска планинарска тура „Водно 2013” се одржува 29-ти пат по повод „13 Ноември” - Денот на ослободување на град Скопје

05-11-2013 - ОГЛАС
за сместување кандидати-докторанди во Домот за докторанди „Атанас Близнаков”

14-10-2013 - ИЗВЕСТУВАЊЕ
ЗА ПОДГОТВИТЕЛНАТА НАСТАВА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК КАКО СТРАНСКИ