меѓународна научна конференција

МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 

Во рамките на Меѓународниот семинар, секоја година се организира Меѓународна научна конференција, на којашто странските и македонските македонисти, слависти и балканисти ги соопштуваат своите истражувања од областа на јазикот и литературата. Оваа година, темите на XVI меѓународна научна конференција се:

Теми на лингвистичка секција
 1. Македонскиот јазик наспрема другите јазици
 2. Јазик-стил-комуникација
 3. Тематски блок Јубилеи од двамилениума-завет за третиот
 • 1150 години од смртта на Св. Константин-Кирил Филозоф – За јубилејот и за словенската писменост во македонистички, славистички и медиевистички контекст
 • 80 години од раѓањето на Лилјана Минова-Ѓуркова - авторка на Синтаксата на македонскиот стандарден јазик и на Стилистиката на современиот македонски јазик
 • 90 години од раѓањето на Кирил Конески - автор на Зборообразувањето во современиот македонски јазик и на Правописниот речник на македонскиот јазик


Теми на литературната секција

 1. Македонската литература наспрема другите литератури
 2. Литература – традиција – критика
 • Македонската литературата низ спој на современоста и традицијата;
 • Рефлексиите од поетското, прозното и критичкото творештво на Димитар Митрев (100 години од неговото раѓање), Владо Малески (100 години од неговото раѓање), Гане Тодоровски (90 години од неговото раѓање), од објавите на поетските збирки Бели мугри од Кочо Рацин (80 години) и Песни од Ацо Шопов (75 години) и 1150 години од упокојувањето на Св. Кирил Филозоф.
 • Влијанието на актуелните културолошки имплуси во создавањето на нова традиција.

Координаторите на XLVI меѓународна научна конференција, која ќе се одржи на 23 и 24 август 2019 година, се:
Лингвистичка секција:  Доц. д-р Гордана Алексова
  Доц. д-р Борче Арсов

Литературна секција:   Проф. д-р Јасна Котеска
  Проф. д-р Валентина Миронска-Христовска

ИЗДАНИЈА:

ПрограмиЗборници
2004лингвистичка
литературна
2005лингвистичка
литературна
2006лингвистичка
литературна
2007лингвистичка
литературна
2008лингвистичка
литературна

 

Последни новости

04-07-2019 - На УКИМ
ИЗГОТВУВАЊЕ НА АПЛИКАЦИЈА

29-06-2019 - По 16-ти пат
ДОДЕЛЕНО ПРИЗНАНИЕТО „ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН“

28-06-2019 - Во Конгресниот центар во Охрид
ОДРЖАНА ПРВАТА ЛЕТНА ШКОЛА ОРГАНИЗИРАНА ОД СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ

19-06-2019 - На ТМФ
ПРОСЛАВА ПО ПОВОД 60 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ

10-06-2019 - Во Ректоратот на УКИМ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

05-06-2019 - На УКИМ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

04-06-2019 - Во Ректоратот на УКИМ
ОДРЖАНА АКАДЕМСКА ДЕБАТА НА ТЕМА „ВЛИЈАНИЕТО НА ЕУ ИЗБОРИТЕ ВРЗ ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРАЦИИ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

31-05-2019 - Во Лондон
СРЕДБА НА РЕКТОРОТ, ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ СО МАКЕДОНСКИОТ АМБАСАДОР ВО ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО

31-05-2019 - Во Ректоратот на УКИМ
ПО 41. ПАТ ДОДЕЛЕНA НАГРАДAТА „26 ЈУЛИ“

30-05-2019 - Од меѓународната активност на УКИМ
РЕКТОРОТ НА УКИМ, ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ ПРИСУСТВУВА НА ПЕТТИОТ JOINT SCIENCE CONFERENCE OF THE WESTERN BALKANS PROCESS / BERLIN PROCESS

27-05-2019 - Универзитетските спортски натпревари на УКИМ
ЗАВРШНИТЕ НАТПРЕВАРИ НА ОВОГОДИНЕШНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТСКИ ИГРИ НА УКИМ СЕ ОДРЖАА НА 20.05.2019 г.

23-05-2019 - КОНКУРС ЕРАЗМУС+
КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за академската 2019/2020 година