Внатрешна ревизија

Внатрешната ревизија е независна и објективна активност на уверување и советување, дизајнирана да додаде вредност и да го подобри работењето на организацијата. Внатрешната ревизија и помага на организацијата да ги оствари своите цели, преку користење на систематски, дисциплиниран пристап за проценка и подобрување на ефективноста на управувањето со ризиците, контролите, и процесите на раководење.

Во согласност со Статутот на Универзитетот„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје “Внатрешна ревизија на Универзитетот врши Единицата за внатрешна ревизија, како независна организациона единица во негов состав, во согласност со законот, подзаконските и интерните акти.

Раководителот и вработените во Единицата за внатрешна ревизија се одговорни пред ректорот на Универзитетот “.

Со Единицата за внатрешна ревизија раководи Главниот внатрешен ревизор.

Popceva

Главен внатрешен ревизор
м-р Лилјана Попчева

Тел: +389 2 32 93 227
Факс: +389 2 32 93 202
liljana@ukim.edu.mk
www.ukim.edu.mk


 

Последни новости

23-03-2017 - На ФДУ
OДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА ТЕАТАРОТ

13-03-2017 - Во Ректоратот на УКиМ
СВЕЧЕНА ЦЕРЕМОНИЈА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ НА НАЈДОБРО ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ

08-03-2017 - На Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје
СЕРИЈА ПРЕДАВАЊА - „ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО“

28-02-2017 - На ИСППИ
НАУЧНА СРЕДА

17-02-2017 - Руски центар при УКиМ
ДОДЕЛУВАЊЕ СЕРТИФИКАТИ ПО РУСКИ ЈАЗИК ЗА КУРСИСТИТЕ ОД РУСКИОТ ЦЕНТАР ПРИ УКИМ

17-02-2017 - Во Ректоратот на УКиМ
ПОСЕТА НА В.Д. АМБАСАДОРОТ НА УКРАИНА ВО РМ

07-02-2017 - Институтот „Конфуциј“ при УКиМ организира
ДЕНОВИ НА КИНЕСКИ ФИЛМ

03-02-2017 - На УКИМ
ПОСЕТА НА АМБАСАДОРОТ НА САД ВО РМ Н.Е. Г-ДИН ЏЕС БЕЈЛИ

27-01-2017 - КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ВО 2017 ГОДИНА
МОН го објави е конкурсот за државната награда „Гоце Делчев“

27-01-2017 - Во Ректоратот на УКиМ
ОДРЖАНА РАБОТИЛНИЦА СО ЕРАЗМУС+ СТУДЕНТИТЕ