ERASMUS+КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ за академската 2020/2021 година

ДОКУМЕНТИ:

     
1.
Програмски водич за ERASMUS+

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_en_2.pdf

ERASMUS Statement Policy
2.

Информација за добивање на писмо за поддршка за конкурирање на проекти од странски институции и влади
3.
PIC number
4.
Еразмус код на Универзитетот
5.
OID/- Идентификациски број на Универзитетот
6.
UNIVERSITY ERASMUS CHARTER
7.
STUDENT ERASMUS CHARTER
8.
Кодови на научни области
9.
ERASMUS+ билатерални договори
10.
ERASMUS+ координатори по факултети
11.
Информација и образложение за потпишување Еразмус+ договор
12.
Модел на Еразмус+ билатерален договор КА103
13.
UKIM Datasheet / Податоци за Универзитетот
14.
Модел на Еразмус+ билатерален договор КА107


ЕРАЗМУС+ ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ:
1.
Student Application Form
2.
Learning Agreement for Studies
3.
Learning Agreement Guidelines
4.
Europass CV - модел
5.
ERASMUS+ месечни стипендии за студенти
6.
ERASMUS+ координатори по факултети
7.
Потврда за пристигнување/заминување од ЕУ високообразовната институција
8.
ERASMUS+ билатерални договори

ЕРАЗМУС+ ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА/СТАЖИРАЊЕ:
1.
Student Application Form - Traineeship
2.
Learning agreement traineeships
3.
Guidelines - Learning agreement traineesh
4.
Invitation Letter
5.
Europass CV -  model
6.
Iznosi na grantovi za E+ studentska praksa
7.
Потврда за пристигнување / заминувањe од ЕУ високообразовната институције
8.
Final Report

ЕРАЗМУС+ ДОКУМЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ НА НАСТАВЕН КАДАР:
1.
Application Form
2.
Europass CV - модел
3.
Mobility Agreement for Teaching
4.
Mobility Agreement for Training
5.
ERASMUS+ дневен надомест за наставен кадар
6.
Teaching staff confirmation
7.
Training staff confirmation
8.
Потврда за пристигнување/заминување од ЕУ високообразовната институција
9.

Пресметка на патни трошоци
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

Последни новости

21-12-2020 - ДЕЛЕГАЦИЈА НА ТРАКИСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ПОСЕТА НА УКИМ
ДЕЛЕГАЦИЈА НА ТРАКИСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ПОСЕТА НА УКИМ

21-12-2020 - Меморандум за соработка меѓу УКИМ и Комората на овластени архитекти и инженери
Меморандум за соработка меѓу УКИМ и Комората на овластени архитекти и инженери

11-12-2020 - Проект ERASMUS All4R&D
ОБУКИ ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

03-12-2020 - Меморандум на МАНУ, МПЦ-ОА и УКИМ
МАКЕДОНСКИ МАНИФЕСТ

01-12-2020 - Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ИЗЈАВУВА
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ИЗЈАВУВА

30-11-2020 - По покана од избраните најдобри научници на УКИМ за 2019
УСС НАЈАВУВА СЕРИЈА ПРЕДАВАЊА

26-11-2020 - Интервју со проф. д-р Никола Јанкуловски, ректор на УКИМ
ПРЕКУ АКЦЕЛЕРАТОРОТ УКИМ, ГРАДИМЕ МОСТОВИ СО ЛОКАЛНАТА И ГЛОБАЛНАТА ИНДУСТРИЈА

26-11-2020 - Бизнис-акцелераторот УКИМ
ПРОМОТИВЕН НАСТАН ЗА ПРВАТА ИНВЕСТИЦИЈА

20-11-2020 - Јубилеј „70 години Економски факултет – Скопје“